Tillbaka till listan

BACKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktion

När du lägger i backen visar kameran 1, som är placerad på slagdörren bak, en bild på området bakom bilen i backspegeln 2 eller, beroende på bil, på multimediadisplayen 3 med en eller två (rörliga och fasta) riktlinjer 4 och 5.

Obs! Se till att backkameran inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

ANM.: Beroende på bil kan du ställa in vissa parametrar på multimediadisplayen 3. Mer information finns i utrustningens bruksanvisning.

Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Rörlig mall 4 (beroende på bil)

Den visas i blått på multimediedisplayen 3. Den visar bilens bana utifrån rattens läge.

Fast mall 5

Den fasta mallen består av färgmarkeringar AB och C som anger avståndet bakom bilen:

- A (röd) cirka 30 centimeter från bilen

- B (gul) cirka 70 centimeter från bilen

- C (grön) cirka 150 centimeter från bilen.

Den här mallen förblir fast och anger bilens bana om hjulen är i linje med bilen.

Det här systemet används med hjälp av en eller flera mallar (rörlig för banan och fast för avståndet). När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

Skärmen visar en omvänd bild.

Mallarna är bilder som avtecknar sig mot ett platt underlag: den information de ger ska ignoreras om det dyker upp ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken etc.) kan kameran störas.

När bakdörrarna är öppna eller inte ordentligt stängda slocknar kameraskärmen och meddelandet ”BOOT OPEN” visas, beroende på bil.