Tillbaka till listan

STRÅLKASTARE FRAM: lampbyte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komma åt lamporna

På vänster sida av bilen måste luftintaget A demonteras för att du ska komma åt lamporna. För att göra det sistnämnda:

- ta bort klämmorna 3,

- skruva loss bulten 2,

- tryck på den övre delen av fästklämmorna 1 för att frigöra luftintaget A,

- skjut luftintaget A mot bilens främre del för att lossa det.

När du har bytt lamporna, måste du alltid sätta tillbaka luftintaget A. Gör detta i omvänd ordning mot borttagningen.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

På höger sida av bilen måste du demontera påfyllningsröret 4 till spolvätskebehållaren för att komma åt lamporna. För att göra det sistnämnda:

- skruva loss kanalen 4,

- dra i kanalen 4.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Färdriktningsvisare

Vrid lamphuset 5 ett kvarts varv och dra ut lampan.

Lamptyp: PY21W.

När du har satt dit lampan, kontrollera att den sitter ordentligt fast.

Halvljus med halogenlampa

För att byta lampan:

- ta bort kåpan B,

- vrid lamphållaren 6 ett kvarts varv,

- ta ur lampan.

Lamptyp: H7.

Helljus med halogenlampa

För att byta lampan:

- ta bort kåpan C,

- vrid lamphållaren 7 ett kvarts varv,

- ta ur lampan.

Lamptyp: H7.

Använd ovillkorligen 55W-lampor med U.V.-skydd för att inte skada strålkastarnas lampglas av kompositmaterial.

Rör inte glaset på lampan. Håll den i sockeln.

När lampan har bytts, sätt tillbaka kåpan igen.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Halvljus/helljus med LED 9

Kontakta din märkesrepresentant.

Varselljus/parkeringsljus 8

Kontakta din märkesrepresentant.

Dimljus fram10

Om du måste ta bort den främre stötfångaren, kontakta en märkesrepresentant.

Lamptyp: H11.

Följ nationella lagar och säkerhetsföreskrifter och skaffa en sats godkända reservlampor och säkringar hos din märkesrepresentant.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Extraljus

Om du önskar utrusta din bil med dimstrålkastare, vänd dig till en märkesrepresentant.

Alla ingrepp (eller ändringar) på elsystemet ska utföras av en märkesrepresentant som har de nödvändiga delar som behövs för arbetet, eftersom felaktig anslutning kan vålla stora skador på bilens elsystem (i elanslutningar och -komponenter, bl.a. generatorn).

KURVLJUS

STRÅLKASTARE