Titta på videoklipp om bilen

ALLMÄNT

ALLMÄNT

ALLMÄNT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AUTOMATISKT HELLJUS

AUTOMATISKT HELLJUS

AUTOMATISKT HELLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FORTKÖRNINGSVARNING

FORTKÖRNINGSVARNING

FORTKÖRNINGSVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VARNING FÖR FILLÄMNING

VARNING FÖR FILLÄMNING

VARNING FÖR FILLÄMNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PASSIV SÄKERHET

PASSIV SÄKERHET

PASSIV SÄKERHET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FÖRVARINGSFACK

FÖRVARINGSFACK

FÖRVARINGSFACK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PRESENTATION TILLBEHÖR

PRESENTATION TILLBEHÖR

PRESENTATION TILLBEHÖR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FÖRARSUPPORT

FÖRARSUPPORT

FÖRARSUPPORT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PARKERINGSASSISTANS FRAM, BAK OCH SIDA

PARKERINGSASSISTANS FRAM, BAK OCH SIDA

PARKERINGSASSISTANS FRAM, BAK OCH SIDA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PARKERINGSHJÄLP

PARKERINGSHJÄLP

PARKERINGSHJÄLP

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BACKKAMERA

BACKKAMERA

BACKKAMERA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AKTIV PANIKBROMS

AKTIV PANIKBROMS

AKTIV PANIKBROMS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÖDVINKELBEVAKNING

DÖDVINKELBEVAKNING

DÖDVINKELBEVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FARTHÅLLARE - FARTBEGRÄNSARE

FARTHÅLLARE - FARTBEGRÄNSARE

FARTHÅLLARE - FARTBEGRÄNSARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ASSISTANS VID START I BACKE

ASSISTANS VID START I BACKE

ASSISTANS VID START I BACKE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
TVÅHJULSDRIFT

TVÅHJULSDRIFT

TVÅHJULSDRIFT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FYRHJULSDRIFT

FYRHJULSDRIFT

FYRHJULSDRIFT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FÖRARENS POSITION

FÖRARENS POSITION

FÖRARENS POSITION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÄRME/VENTILATION

VÄRME/VENTILATION

VÄRME/VENTILATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAKDÖRRAR

BAKDÖRRAR

BAKDÖRRAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAGAGEUTRYMME OCH FLEXIBILITET

BAGAGEUTRYMME OCH FLEXIBILITET

BAGAGEUTRYMME OCH FLEXIBILITET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ENERGY DCI 110

ENERGY DCI 110

ENERGY DCI 110

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ENERGY DCI 130

ENERGY DCI 130

ENERGY DCI 130

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ENERGY TCE 130

ENERGY TCE 130

ENERGY TCE 130

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ECO-LÄGE OCH STOPP & START

ECO-LÄGE OCH STOPP & START

ECO-LÄGE OCH STOPP & START

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
STOP & START

STOP & START

STOP & START

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KURVLJUS

KURVLJUS

KURVLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORHUV

MOTORHUV

MOTORHUV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
STRÅLKASTARE

STRÅLKASTARE

STRÅLKASTARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VINDRUTETORKARE

VINDRUTETORKARE

VINDRUTETORKARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAKLJUS

BAKLJUS

BAKLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SÄKRINGAR OCH DÄCKPUMPNINGSSATS

SÄKRINGAR OCH DÄCKPUMPNINGSSATS

SÄKRINGAR OCH DÄCKPUMPNINGSSATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EXTERIÖRT

EXTERIÖRT

EXTERIÖRT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan®under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt,kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se FunktionenStop and Starti kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö och ekonomi – skona miljön och spara bränsle” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utanABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)

Se ”Särskilda anvisningar för bensinmodeller” i kapitel 2.

Indikator för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Se avsnittet ”Råd vid körning,Eco-körning” i kapitel 2.

FärdriktningsvisareAirbag

Den tänds på instrumentpanelen när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Se avsnittet ”Råd vid körning,Eco-körning” i kapitel 2.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Se ”Automatisk parkeringsbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.

Se ”Farthållare och fartbegränsare” i kapitel 2.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Se "Övervakningssystem för däcktryck" i kapitel 2.

Kontrollampa förECO

-läget

Den tänds närECO-läget aktiveras.

Se avsnittetEcoi kapitel 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Kontrollampa för parkeringsassistans

Se ”Parkeringsassistans” i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Kontrollampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

AirbagONairbag

Passagerarens

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens

” i avsnitt 1.

AirbagOFFairbag

Passagerarens

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens

” i avsnitt 1.

Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Den tänds när tändningen slås på. Om förarens eller framsätespassagerarens (om någon sitter på den platsen) bilbälte inte är fastspänt innan bilen uppnår en hastighet på cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal avges i cirka 2 minuter.

ANM.:Om man har placerat ett föremål på passagerarplatsen kan detta utlösa varningslampan.

Varning för att säkerhetsbältet bak inte är fastspänt(varierar från bil till bil)

Kontrollampanßtänds och kan beroende på bil åtföljas av en varningslampa som anger antalet fastspända säkerhetsbälten på instrumentpanelen i cirka 30 sekunder efter varje fordonsstart, varje gång en dörr öppnas eller varje gång ett bilbälte i baksätet spänns fast/lossas. Kontrollera att baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bakre säkerhetsbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätet.

Varningslampor för öppen dörr