Tillbaka till listan

INSTÄLLNING AV STRÅLKASTARNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om bilen har denna utrustning kan du med reglaget A ställa in höjden på strålkastarna beroende på lasten.

Vrid reglaget A nedåt för att rikta strålkastarna nedåt och uppåt för att rikta dem uppåt.

På bilar som inte är utrustade med reglaget A, görs strålkastarinställningarna automatiskt beroende på hur bilen är lastad.

Vid manuella reglage

Exempel på justeringspositioner för reglaget A i enlighet med last och strålkastare

Halogenstrålkastare

LED-strålkastare

Endast föraren eller föraren och en passagerare fram

0

0

Föraren och passagerare på alla säten

1

1

Förare med passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

3 och 4

3

Förare utan passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

4

4

Några exempel finns i tabellen nedan. I samtliga fall ska du justera reglaget A i enlighet med fordonets last så att vägen syns och andra bilister inte bländas.

Vid vänsterkörning med en vänsterstyrd bil (eller tvärtom) måste strålkastarna ställas in för vistelsen.

Tillfällig inställning för bilar utrustade med strålkastare med halogenlampor

Öppna motorhuven och lokalisera markeringen B i närheten av en av strålkastarna fram.

För varje strålkastare, använd en skruvmejsel och vrid skruven 1 ett kvarts varv mot - för att sänka strålkastarna.

Återställa till ursprungsläget när resan är avslutad: vrid skruven 1 ett kvarts varv mot plus-symbolen (+) för att höja strålkastarna.