Tillbaka till listan

BAKLJUS OCH SIDOLJUS: lampbyte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parkeringsljus och bromsljus

Kontakta en märkesrepresentant.

Färdriktningsvisare 1

Öppna bakluckan.

Lossa kåpan från insidan av bagagerummet så att du kan komma åt skruven 2. Skruva sedan ur skruven.

Ta bort skruvarna 3 från utsidan.

Dra utvändigt A på strålkastaren och avlägsna den bakre strålkastarenheten.

Vrid lamphållaren 4 ett kvarts varv.

Ta ur lampan.

Lamptyp: PY21.

Montera lamphållaren och tryck enheten i botten tills den spärras fast.

Kontrollera att strålkastaren är ordentligt spärrad.

Skruva åt skruvarna 3.

Dra åt skruven 2 och sätt tillbaka skyddet.

Backljus

Arbeta från bagagerummet och lossa kåpan som sitter på belägget 5 på bakluckans insida i bagagerummet med hjälp av t.ex. en spårskruvmejsel.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Byt lampan 6.

Lamptyp: H21W.

Ditsättning

Vid ditsättningen utför du arbetet i omvänd ordning mot borttagningen, se till att inte skada kablaget.

Tredje bromsljuset 7

Kontakta din märkesrepresentant.

Dimbakljus 8

Om du måste ta bort den bakre stötfångaren, kontakta en märkesrepresentant.

Lamptyp: P21W.

Nummerskyltsbelysning 9

- Lossa belysningen 9 (med hjälp av t.ex. en spårskruvmejsel).

- Ta bort lampans lock så kommer du åt lampan.

Lamptyp: W5W.

Lamporna är utsatta för tryck och kan explodera vid byte.

Risk för allvarliga skador

Sidoblinkljus 10

Om du måste ta bort backspegeln, kontakta en märkesrepresentant.

Lamptyp: W5W.

KURVLJUS

BAKLJUS