Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

För din egen säkerhet måste du stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se Funktionen Stop and Start i kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö och ekonomi – skona miljön och spara bränsle” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Systemvarningslampa för partikelfilter

Systemvarningslampa för partikelfilter

Se informationen om ”Specialfunktioner i bensinversioner” och ”Specialfunktioner i dieselversioner” i avsnitt 2.

Indikator för växelbyte

Indikator för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Se avsnittet ”Råd vid körning, Eco-körning” i kapitel 2.

Färdriktningsvisare
     Airbag

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds på instrumentpanelen när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för bromspedalen

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Se avsnittet ”Råd vid körning, Eco-körning” i kapitel 2.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Se ”Automatisk parkeringsbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”Funktion Stop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.

Kontrollampor för fartbegränsare och farthållare.

Se ”Farthållare och fartbegränsare” i kapitel 2.

Varningslampa för anpassningsbar farthållare

Varningslampa för anpassningsbar farthållare

Se avsnittet "Adaptiv farthållare" i kapitel 2.

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Se "Övervakningssystem för däcktryck" i kapitel 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Kontrollampa för 
     ECO-läget

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO-läget aktiveras.

Se avsnittet "Råd vid körning, ECO-körning" i kapitel 2.

Frihjulslampa

Frihjulslampa

Se avsnittet "Råd vid körning, ECO-körning" i kapitel 2.

Kontrollampa för parkeringsassistans

Kontrollampa för parkeringsassistans

Se ”Parkeringsassistans” i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Kontrollampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Passagerarens 
     Airbag
      ON

Passagerarens Airbag ON

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.

Passagerarens 
     Airbag
      OFF

Passagerarens Airbag OFF

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens airbag” i avsnitt 1.

Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Varningslampa för ej fastspänt bälte på förarsidan och beroende på bil, på passagerarsidan fram.

Den tänds när tändningen slås på. Om förarens eller framsätespassagerarens (om någon sitter på den platsen) bilbälte inte är fastspänt innan bilen uppnår en hastighet på cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal avges i cirka 2 minuter.

ANM.: Om man har placerat ett föremål på passagerarplatsen kan detta utlösa varningslampan.

Varning för att säkerhetsbältet bak inte är fastspänt (varierar från bil till bil)

Kontrollampan ß tänds och kan beroende på bil åtföljas av en varningslampa som anger antalet fastspända säkerhetsbälten på instrumentpanelen i cirka 60 sekunder efter varje fordonsstart, varje gång en dörr öppnas eller varje gång ett bilbälte i baksätet spänns fast/lossas. Kontrollera att baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bakre säkerhetsbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätet.