Tillbaka till listan

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När bilen är utrustad med det här systemet varnas föraren om trycket sjunker i något av däcken.

Funktionsprincip

Alla hjul (utom reservhjulet) har en givare, som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket.

Varningslampan  1 tänds med fast sken för att underrätta föraren vid för lågt tryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter ett hjulbyte (att byta plats på hjulen rekommenderas dock inte)

- efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

Procedur för nyinitiering

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

- tryck flera gånger på knapp 3 eller 4 för att välja funktionen ”Inlärn däcktryck långt tryck” på displayen 2

- håll inne knappen 3 eller 4 (i ungefär 3 sekunder) för att starta initieringen. När meddelandet ”PRESSURE REF ONGOING” visas innebär det att din begäran om nyinitiering av referenstryckets värde bearbetas.

Nollställningen sker efter några minuters körning.

Obs! Standardvärdet för däcktryck får inte vara mindre än det som rekommenderas och anges på dörrkarmen.

Display

Displayen 2 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella problem med däcktrycket (för lite luft, punktering etc.).

« ADJUST TYRE PRESSURE »

Varningslampan tänds med fast sken tillsammans med meddelandet ”ADJUST TYRE PRESSURE”.

De anger att minst ett av däcken har lågt däcktryck.

Kontrollera och justera vid behov däcktrycket på kalla däck (alla 4 däck).

Varningslampan släcks efter några minuters körning.

« PUNCTURE »

Varningslampan tänds med fast sken tillsammans med meddelandet ”PUNCTURE” och en ljudsignal.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ®.

Detta anger att minst ett av hjulen är punkterat eller har väldigt lite luft. Byt däcket eller kontakta din märkesrepresentant om det har punktering. Kontrollera däcktrycket om däcket har för lite luft.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

Kontrollampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

« CHECK TYRE PRESSURE SENSORS »

Varningslampan blinkar flera sekunder och tänds sedan med fast sken och meddelandet ”Kontr. givare däckstryck” visas.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ©.

Detta anger att minst ett av hjulen som monterats inte har någon givare (t.ex. reservhjul). I övriga fall, kontakta en märkesrepresentant.

Omjustering av däcktrycket

Trycken ska justeras med kalla däck (se etiketten på förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Byte av hjul/däck

Detta system kräver specifik utrustning (hjul, däck, hjulkapslar, osv.) DÄCKUTRUSTNING.

Kontakta din märkesrepresentant om du vill byta däck och för att få information om vilka tillbehör som passar ihop med systemet och som finns hos i nätverket. Om ej anpassade reservdelar används kan systemet fungera på ett felaktigt sätt.

Reservhjul

Reservhjulet har ingen givare. Om det har monterats på bilen blinkar varningslampan flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med varningslampan © och meddelandet «CHECK TYRE PRESSURE SENSORS» visas på instrumentpanelen.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Eftersom ventilerna är specialkonstruerade får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesnätet SATS FÖR DÄCKPUMPNING.

HJULBYTE

systemet kan behöva några minuters körning innan det börjar fungera. För att vara säker på att trycken har registrerats, kontrollera däcktrycket efter varje åtgärd.

SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING