DISPLAYER OCH INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränslenivåmätare 1 eller 4

Bränslenivån anges med lysande punkter.

Om bränslenivån ligger på minimum tänds kontrollampan L på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Färddator och varningssystem A eller B

FÄRDDATOR: allmänt

Hastighetsmätare 2 och, beroende på utrustningsnivå, 3.

(km eller miles i timmen)

Anpassa endast hastigheten efter den godkända hastighetsmätaren 2.

Mätare 3 ger endast en indikation.

Varvräknare 5 (rpm x 1 000)