VÄXELSPAK, PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iläggning av backväxeln

(med stillastående bil)

Följ växlingsschemat på växelspakens knopp 1 och lyft ringen mot knoppen för att lägga i backväxeln.

Är tändningen påslagen när backväxeln läggs i tänds backljuset.

Parkeringsbroms

Lossning

Dra spaken 3 något uppåt, tryck in knappen 2 och för spaken nedåt.

Varningslampan } släcks på instrumentpanelen.

Om du kör med parkeringsbromsen åtdragen lyser en röd varningslampa på instrumentpanelen så länge bromsen inte är helt frisläppt.

Åtdragning

Dra spaken 3 uppåt och kontrollera att bilen står helt stilla. Kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Vid körning kan bilens underrede stöta emot till exempel en trafikdelare, en hög trottoarkant eller dylikt. Detta kan skada bilen (till exempel kan en axel deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Under körning är det viktigt att parkeringsbromsen är helt lossad (den röda kontrollampan släckt), annars är det risk för överhettning eller skador.

Beroende på lutning och/eller belastning måste du kanske dra åt minst två extra hack och lägga i en växel (ettan eller backen).