Tillbaka till listan

SOLSKYDDSGARDINER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Solskydd fram

Sänk ned solskyddet 3 över vindrutan eller lossa det och sänk ner det på sidorutan.

Makeup-spegel

Lyft locket 1.

Belysningen 2 tänds automatiskt.

Solskydd fram

Skjut solgardinen 4. Detta ger dig möjlighet att skydda området vid backspegeln från solen.

Glöm inte att stänga gardinen 4innan du stänger det främre solskyddet för att inte skada gardinen.

Under körning måste makeup-spegelns lock vara stängt.

Risk för allvarliga skador.

Solskyddsgardiner på sidorna

Dra solskyddet uppåt med hjälp av reglaget 5 tills krokarna 6 hakar fast (se till att de hakar fast ordentligt).