Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar. Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och körsättet. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- varvräknare,

- frihjulsfunktionen;

- indikator för körstil,

- Kontrollampa för ECO-acceleration,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen,

- läge ECO,

- Stop and Start-funktionen FUNKTION STOP AND START.

Frihjulsfunktion

På vissa bilar utrustade med automatväxellåda kan du växla till frihjul (automatiskt neutralläge) under retardationsfaserna (foten helt borta från gaspedalen) för att minska motorbromsningen och köra längre utan att gasa, vilket sparar bränsle.

Varningslampan tänds på instrumentpanelen:

- grå när bilen inte är i frihjulsläge;

- grön eller vit, beroende på bil, när bilen är i frihjulsläge (automatiskt neutralläge).

OBS!: frihjulsfunktionen är avaktiverad i ”Sport”-läge. MULTI-SENSE.

På instrumentpanelen

Informationen som visas på instrumentpanelen kan ordnas och anpassas efter de personliga inställningar som du har gjort via multimediaskärmen.

Indikator för körstil 1

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 1.

Ju fler blad som visas på 1, desto mer flexibel och ekonomisk är din körning.

Om du kontrollerar denna indikation regelbundet kan du minska din bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Accelerationsindikator Eco 2

Visar (i realtid) om du har en jämn eller kraftig acceleration.

Detta indikeras via kontrollampan 2:

- grön: accelerationen är jämn och korrekt;

- vit: accelerationen är för hög;

- grå: accelerationen är hög.

Obs! Det går inte att visa både indikatorn för körstil 1 och Eco indikatorn för acceleration 2 samtidigt.

På multimediaskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av visas ”Körjournal”, som ger information om din senaste resa, på multimediaskärmen 3.

Den anger:

- allmänt resultat;

- resultatutveckling;

- avstånd utan bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

En övergripande betygssiffra från 0 till 100 visas så att du kan kontrollera din ekokörningsprestanda.

Ju högre siffra som visas desto lägre bränsleförbrukning.

Eko-råd visas för att förbättra din prestanda.

Minneslagring av dina favoritkörsträckor gör det möjligt att jämföra din prestanda från gång till gång men också att jämföra med resultaten från andra som kör bilen.

Läget ECO

ECO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Detta påverkar vissa köråtgärder (acceleration, växling, farthållare, fartminskning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

Aktivering av funktionen

Funktionen aktiveras:

- Välj 4 på mittreglaget eller ECO-läge. MULTI-SENSE;

- via multimediaskärmen (se multimediasystemets bruksanvisning).

Kontrollampan visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck bestämt ner gaspedalen i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Tryck på 4 på mittreglaget. Välj ett annat körläge än ECO-läget.

Kontrollampan på instrumentpanelen slocknar för att bekräfta avaktiveringen.

Råd vid körning och Ekokörning

Köregenskaper

- För att motorn snarast ska uppnå normal arbetstemperatur ska du i stället för att låta den gå på tomgång genast köra bilen med lätt belastning.

- Fart kostar pengar.

- Dynamisk körning med kraftig acceleration och inbromsning är dyrt om man jämför bränslekostnaden med tidsbesparingen.

- Belasta inte motorn på mellanväxlar.

Kör alltid på högsta möjliga växel.

- Undvik häftiga accelerationer.

- Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behöver du bara lyfta foten.

- Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten: håll helst foten i samma läge på gaspedalen.

- Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna

Däckutrustning

- Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning.

- För att optimera bränsleförbrukningen kan du ställa in det högsta däcktrycket eller det tryck som anges på förardörrens insida. DÄCKTRYCK.

- Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

- Privilegiera ECO-läget.

- Elektricitet förbrukar drivmedel. Koppla därför ifrån alla elförbrukare när de inte behövs längre. Men sätt säkerheten i första rummet och anpassa belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar vid 100 km/h: +4% bränsle.

- När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

- För bilar med luftkonditionering är det normalt att bränsleförbrukningen ökar (särskilt vid stadskörning) när systemet är igång. I bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i full sol, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den varma luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstemperatur.