Tillbaka till listan

NÖDANROP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om bilen är utrustad med en nödanropsfunktion kan SOS-centralen kostnadsfritt ringas upp automatiskt eller manuellt vid en olycka eller sjukdom, vilket minskar den tid det tar för räddningstjänsten att komma till platsen.

Obs! Nödsamtalet fungerar:

- i länder där tillhörande telematikräddningstjänster och infrastruktur som är kompatibel med systemet finns;

- beroende på täckningen i området där fordonet körs.

Om du använder nödanropsfunktionen för att rapportera en olycka som du har bevittnat ska du stanna bilen på en lämplig plats så att räddningstjänsten kan hitta din bil och därmed platsen för den rapporterade olyckan.

Följ alltid nationell lag.

Använd enbart nödanropsfunktionen vid en olycka som du är inblandad i eller som du har bevittnat samt om du mår dåligt.

1 Systemvarningslampa:

- grön: fungerar

(täckning finns);

- av: fungerar ej;

(ingen täckning);

- röd: funktionsfel

,

- blinkar grönt: pågående samtal.

2 Indikatorlampa för automatiskt läge.

3 SOS-knapp.

4 Mikrofon

5 Högtalare.

Ett anrop sker alltid enligt följande:

- SOS-centralen anropas;

- skicka information om händelsen (registreringsnummer, lokal tid för samtalet, bilens senaste positioner, bilens färdriktning);

- röstkommunikation med SOS-centralen genomförs;

- vid behov anropas räddningstjänsten.

Nödanropsfunktionen har två lägen:

- automatiskt läge;

- Manuellt läge.

Automatiskt läge

Om indikatorlampan för automatiskt läge 2 lyser grönt bekräftar det att det automatiska systemet är aktiverat.

Nödanropet aktiveras automatiskt vid olycka om skyddsutrustningen (bältessträckare, airbag osv.) utlöses.

Manuellt läge

Nödanropet aktiveras genom att:

- trycka på och hålla knappen 3 intryckt i minst tre sekunder,

eller

- trycka på knappen 3 fem gånger inom tio sekunder.

Vid oavsiktlig aktivering kan du avbryta anropet genom att trycka på knappen 3 i ungefär två sekunder innan SOS-centralen har ringts upp.

Om samtalet redan har upprättats är det enbart SOS-centralen som kan avsluta samtalet.

Testläge

(beroende på lokal lagstiftning)

Testläget är reserverat för godkända återförsäljare där de kontrollerar att funktionen för nödanrop fungerar.

För att aktivera testläge:

- tryck på knappen 3 tre gånger,

- vänta cirka 15 sekunder,

- tryck på knappen 3 tre gånger.

Testläget lämnas automatiskt.

Vid en olycka rekommenderar vi att du håller dig i närheten av bilen om förhållandena tillåter det så att du snabbt kan besvara eventuella samtal från SOS-centralen.

Driftstörning

I vissa fall fungerar inte nödsamtalsfunktionen (t.ex. svagt batteri).

Om systemet upptäcker ett funktionsfel lyser 1 varningslampan i rött i minst 30 minuter. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Systemet använder sig av ett eget batteri. Batteriets livslängd är cirka fyra år (varningslampan 1 tänds med rött sken för att informera dig när livslängden snart är uppnådd).

Kontakta din märkesrepresentant.

För att garantera din säkerhet och att systemet fungerar som det ska måste alla ingrepp på batteriet (borttagning, frånkoppling osv.) utföras av en behörig reparatör.

Risk för brännskador orsakade av elchocker.

Se ovillkorligen till att perioderna som anges i underhållsdokumentet för byte av batteriet inte överstigs.

Batteriet är en specifik typ. Se till att det byts ut mot ett batteri av samma typ.

Kontakta en märkesrespresentant.

Utan nödanropsfunktionen är systemet inte spårbart och kommer inte att bevakas kontinuerligt. Data raderas automatiskt och kontinuerligt. Systemet lagrar endast bilens tre senaste positioner.

Enligt lokal lagstiftning skickas data endast vid nödsamtal. Data som skickas till SOS-centralen behandlas i enlighet med de lagar för skydd av personuppgifter som gäller i det land som du befinner dig i. Systemet lagrar aktivitetsdata i högst 13 timmar.

Bilägaren har rätt att få komma åt sina data. De kan begära att data ska rättas, raderas eller låsas.