Tillbaka till listan

NACKSKYDD BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Användningsläge

Höj upp nackskyddet helt tills det spärras. Kontrollera att det har låsts ordentligt.

Borttagning

Tryck på spärrarna 1 och dra ut nackskyddet.

Ditsättning

För in stängerna i hylsorna, tryck på spärren 1 och för ner nackskyddet.

Reglering av lutning

För delen A framåt eller bakåt till önskad lutning.

Inställning av sidofästena

Beroende på bil kan du ställa in delarna B separat, till önskat läge.

Mittre nackskyddets 2 förvaringsläge

Tryck på spärren 1 och för ner nackskyddet helt.

Nackskyddet i helt nedfällt läge är ett förvaringsläge. Detta läge får inte användas om någon passagerare sitter på platsen.

Då nackskydd är en mycket viktig säkerhetsutrustning, ska det finnas på plats och vara rätt inställt.