Tillbaka till listan

KOMPLETTERANDE KLIMATANLÄGGNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

Den kompletterande klimatanläggningen förser ventilationsmunstyckena 3 på tredje raden med luft, vilket ger värmekomfort på andra och tredje raden.

Reglaget inverkar endast på inkommande luftflöde i kupén.

Den kan aktiveras eller inaktiveras med knapparna på multimediaskärmen 1 eller på manöverpanelen bak 2.

Med luftkonditioneringen kan du:

- sänka temperaturen i kupén

- minska fuktigheten och snabbt ta bort imma.

Igångsättning eller avstängning

Tryck på knappen 4 på multimediaskärmen.

AUTO-läge

Tryck på knappen 6. Systemet väljer den lämpligaste fläkthastigheten för att den inställda kupékomforten ska uppnås och bibehållas.

OFF-läge

Om du vill inaktivera funktionen trycker du på 5.

ANM.: I dessa två lägen fungerar inte manöverpanelen bak 2 och kontrollampan 9 tänds för att göra dig uppmärksam på detta.

MANUAL-läge

Tryck på knappen 7 för att aktivera det. Manöverpanelen bak 2 fungerar igen och kontrollampan 9 slocknar.

På manöverpanelen bak 2, placera märkningen 8 på:

AUTO : Vrid reglaget till 11. Optimerar räckvidden till vald komfortnivå.

FAST :Vrid reglaget till 10.

Förstärker systemets aktivitet så att den önskade komfortnivån snabbt uppnås.

OFF : Vrid reglaget till 12.

Inaktiverar den kompletterande klimatanläggningen.

Reglage för fläkthastighet

Vrid reglaget 2 tills markeringen 8 hamnar i området A.