Tillbaka till listan

INNERBELYSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Läslampor

Tryck på strömbrytaren 1 och ställ in följande lägen:

- belysningen är tänd hela tiden,

- Belysningen släcks omedelbart.

Det går att aktivera/inaktivera innerbelysningen vid öppning av dörrar och baklucka via multimediaskärmen. MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Om dörrarna eller bakluckan låses upp och öppnas tänds läslamporna och annan belysning med tidsfördröjning.

Dörrbelysning

Lampan 2 tänds när dörren öppnas.

Belysning i förvaringsfack i mittkonsol

Lampan 3tänds när mittarmstödet öppnas.

Belysning i förvaringslådan

Lampan 4 tänds när förvaringslådan öppnas.

Bagagerumsbelysning

Lamporna 5 och 6 tänds när bakluckan öppnas.