Tillbaka till listan

ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet fungerar:

- med motorn igång,

- med tändningen avstängd till dess att en framdörr öppnas (tidsbegränsat till cirka tolv minuter),

- med motorn avstängd, framdörrarna stängda efter att startknappen har tryckts in.

Tryck eller dra i kontakten för en ruta för att sänka eller hissa upp den till önskad höjd. Bakrutorna hissas inte ner helt.

Tryck på kontakten på förarplatsen:

1 för förarsidan

2 för passagerarsidan fram

3 och 5 för passagerarna bak.

Tryck på kontakten på passagerarplatserna 6.

Säkerhet för baksätespassagerarna

Föraren kan förhindra att bakrutorna och bakdörrarna öppnas genom att trycka på strömställaren 4. Ett meddelande visas på instrumentpanelen.

Förarens ansvar

Lämna aldrig bilen med nyckeln eller kortet kvar när ett barn, en vuxen i behov av vård eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund. Risk finns att de kan skada sig eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen som t.ex. fönsterhissarna eller låsa dörrarna. Om någon kroppsdel har klämts fast, öppna då genast rutan med aktuell strömställare.

Risk annars för allvarliga skador.

Undvik att placera föremål så att de ligger mot en halvöppen ruta: det finns risk för att fönsterhissarna skadas.

Impulsläge

Detta läge används tillsammans med funktionen för elektriska fönsterhissar som beskrivits tidigare.

Tryck eller dra en fönsterkontakt kort till ändläget. Fönstret hissas upp eller ner helt. Om man trycker på strömställaren igen avbryts åtgärden.

Det går inte att använda elfönsterhissens impulsstyrning

Elfönsterhissens impulsstyrning är utrustad med värmeskydd: om du trycker på reglaget för rutan mer än sexton gånger i följd aktiveras skyddsläget (rutan låses).

Du kan:

- använda elfönsterreglaget kort och med intervaller på cirka 30 sekunder

- när motorn är igång låses rutan upp efter cirka 20 minuters inaktivitet för elfönsterreglaget.

Obs! om rutan stöter på ett hinder när den stängs (t.ex. en trädkvist osv.) stannar den och sänks sedan ner några centimeter.

Fjärrstyrd stängning av rutorna

(bilar med fyra impulsstyrda elfönsterhissar).

När dörrarna låses utifrån:

- om du trycker på förardörrens lås två gånger,

eller

- om du trycker på låsknappen på kortet två gånger i följd i handsfree-läget,

alla fönster, beroende på bil, stängs den eldrivna takluckan automatiskt.

Systemet bör endast startas om föraren har uppsikt över bilen och ingen person befinner sig i kupén.

Funktionsfel

Skulle stängningen inte fungera vid t.ex. batteriavbrott, går systemet över till manuellt läge: använd berörd kontakt tills rutan är stängd och fortsätt sedan att hålla kontakten intryckt (fortfarande på stängningssidan) i ungefär en sekund. Sänk och höj sedan rutan helt för att ominitiera systemet.

Vid behov, kontakta din märkesrepresentant.

När du stänger rutorna ska du se till att ingen kroppsdel (arm, hand osv.) sticker ut ur bilen.

Risk annars för allvarliga skador.