Tillbaka till listan

AUTOMATISK KLIMATANLÄGGNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

För att komma åt inställningarna till den automatiska luftkonditioneringen på multimediaskärmen 1, se multimediasystemets bruksanvisning.

Vilka reglage som finns på din bil beror på modell.

2 Vänster och höger inprogrammerad temperaturinställning.

3 Luftrecirkulation

4 Sänk fläkthastigheten tills systemet slår av.

5 Öka fläkthastigheten.

61415 och 16 Automatlägen

7 Genväg till luftkonditioneringssidan.

8 Synkroniseringsfunktion.

9 Defroster och imborttagning för bakruta och på vissa bilar även backspeglar

10 ”Clear View”-funktion

11 Luftkonditionering.

12 Ytterligare luftkonditioneringsläge OFF

13 Visning av fläkthastighet.

17,18 och 19 Luftfördelning i kupén.

20 Ytterligare luftkonditioneringsläge Auto

21 Ytterligare luftkonditioneringsläge Manual

Till vissa knappar hör en kontrollampa som visar funktionens status.

Ändring av fläkthastigheten

I automatläget väljer systemet den lämpligaste ventilationshastigheten för att den inställda kupékomforten ska uppnås och bibehållas.

Du kan fortfarande ändra fläkthastigheten genom att trycka på 4 eller 5.

Justering av temperaturen

Det finns två typer av inställningar:

- oberoende justering av kupén;

- justering i SYNC-läge för att synkronisera passagerarens och förarens sida.

Oberoende justering av kupén

Tryck på reglagen 2 för att justera vänster och höger sida oberoende av varandra.

SYNC-funktionsinställning

Tryck på reglaget 8 för att synkronisera höger och vänster temperatur.

De visade temperaturvärdena motsvarar komfortgraden.

När bilen startar kan man inte snabbare uppnå komfortnivån genom att öka eller sänka det visade värdet. Systemet väljer alltid vad som är lämpligast, sänkning eller höjning av temperaturen (fläkten startar inte omedelbart på max.hastighet, utan ökar progressivt). Detta kan pågå från flera sekunder till flera minuter.

Instrumentbrädans ventilationsmunstycken bör ständigt vara öppna, utom om någon besväras av det.

Funktion ”Sikt”

Denna funktion tar snabbt bort im- och isbildning på vind- och bakrutan, de främre sidorutorna, och ytterbackspeglarna (beroende på bil). Den medför automatisk aktivering av luftkonditioneringen, bakrutedefrostern och, beroende på bil, vindrutans elektriska defroster.

Använd strömställaren 10. Den inbyggda kontrollampan tänds.

Tryck på knappen 9 för att stänga av den eluppvärmda bakrutan. Den inbyggda kontrollampan släcks.

För att ändra fläkthastigheten: Tryck på 4 eller 5.

Avstängning av funktionen,

tryck på antingen:

- brytaren 6,

- brytaren 10 igen,

- en av knapparna 1415 eller 16.

Automatläge

Det automatiska luftkonditioneringssystemet garanterar (med undantag för extrem användning) en behaglig komfort i kupén och god sikt samt optimerar bränsleförbrukningen. Systemet styr fläkthastigheten, luftfördelningen, luftcirkulationen, start och stopp av luftkonditioneringen och lufttemperaturen.

Detta läge består av tre program:

NORMAL : optimerar räckvidden till vald komfortnivå beroende på yttre förhållanden. Tryck på brytaren 6 eller knappen 15.

SOFT: uppnår önskad komfortnivå diskretare och tystare. Tryck på knappen 14.

FAST: ökar luftflödet i kupén. Detta läge rekommenderas särskilt för att optimera komforten i baksätet. Tryck på knappen 16.

Igångsättning eller avstängning av luftkonditioneringen

I automatläget styr systemet både start och stopp av luftkonditioneringen, när de yttre klimatförhållandena kräver det.

Tryck på knappen 11 för att:

- aktivera luftkonditioneringen manuellt (kontrollampan i reglaget 11 tänds),

- inaktivera luftkonditioneringen manuellt (kontrollampan i reglaget 11 släcks),

Avstängning av systemet

Tryck på brytaren 11 flera gånger för att stänga av systemet.

Im- och isborttagning bakruta

Använd strömställaren 9. Den inbyggda kontrollampan tänds. Med den här funktionen kan du snabbt ta bort is och imma på bakrutan och backspeglarna (på bilar som är utrustade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på kontakt 9. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Du använder med fördel ett av de automatiska programmen NORMAL, SOFT eller FAST.

I automatläget (kontrollampan i brytaren 6 lyser) styrs alla funktioner i luftkonditioneringen av systemet.

Du kan fortfarande ändra systemets val, då släcks kontrollampan i brytaren 6.

Om du vill återgå till automatläget, tryck på ett av programmen (NORMAL 15, SOFT 14 eller FAST 16 ) eller på knappen 6.

Manuell användning

Använd strömställaren 3. Den inbyggda kontrollampan i brytaren 3 tänds.

För lång användning kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna, eftersom luften i kupén inte förnyas.

Därför bör du snarast återgå till det automatiska läget genom att trycka en gång till på brytaren 3 när luftrecirkulation inte längre behövs.

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på brytaren 3.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Tryck på knapparna 1718 och 19 för att välja önskat fördelningsläge (aktuellt luftflöde visas).

17 I stort sett hela luftflödet strömmar till defrostermunstyckena, både för vindrutan och sidorutorna fram.

18 Luftflödet strömmar huvudsakligen till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

19 Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Luftrecirkulation

Denna funktion hanteras automatiskt men du kan även aktivera den manuellt.

Anm.:

- Under recirkulationen tas luften ur kupén och recirkuleras utan tillskott av luft utifrån

- med luftrecirkulationen kan du isolera kupén från luft utifrån (t. ex. avgaser) och snabbt sänka kupétemperaturen.

Im- och isborttagning har alltid prioritet på luftrecirkulationen.