Espace

Titta på videoklipp om bilen

ALLMÄNT
ALLMÄNT

ALLMÄNT

ALLMÄNT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÄLKOMMEN
VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AVSTÅNDSVARNINGDÖDVINKELBEVAKNING
AVSTÅNDSVARNINGDÖDVINKELBEVAKNING

AVSTÅNDSVARNINGDÖDVINKELBEVAKNING

AVSTÅNDSVARNINGDÖDVINKELBEVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FORTKÖRNINGSVARNING
FORTKÖRNINGSVARNING

FORTKÖRNINGSVARNING

FORTKÖRNINGSVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FILBYTESVARNING
FILBYTESVARNING

FILBYTESVARNING

FILBYTESVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PASSIV SÄKERHET
PASSIV SÄKERHET

PASSIV SÄKERHET

PASSIV SÄKERHET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
HELLJUS AUTOMATIK
HELLJUS AUTOMATIK

HELLJUS AUTOMATIK

HELLJUS AUTOMATIK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PRESENTATION
PRESENTATION

PRESENTATION

PRESENTATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FÖRVARINGSFACK
FÖRVARINGSFACK

FÖRVARINGSFACK

FÖRVARINGSFACK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAKRE SÄTEN
BAKRE SÄTEN

BAKRE SÄTEN

BAKRE SÄTEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD

FÖRARSTÖD

FÖRARSTÖD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PARKERINGSASSISTANS sweM, PÅ SIDORNA OCH BAK
PARKERINGSASSISTANS sweM, PÅ SIDORNA OCH BAK

PARKERINGSASSISTANS sweM, PÅ SIDORNA OCH BAK

PARKERINGSASSISTANS sweM, PÅ SIDORNA OCH BAK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PARKERINGSHJÄLP
PARKERINGSHJÄLP

PARKERINGSHJÄLP

PARKERINGSHJÄLP

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BACKKAMERA
BACKKAMERA

BACKKAMERA

BACKKAMERA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AKTIV NÖDBROMSNING
AKTIV NÖDBROMSNING

AKTIV NÖDBROMSNING

AKTIV NÖDBROMSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÖDVINKELBEVAKNING
DÖDVINKELBEVAKNING

DÖDVINKELBEVAKNING

DÖDVINKELBEVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SIKTINDIKATOR
SIKTINDIKATOR

SIKTINDIKATOR

SIKTINDIKATOR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AKTIV FARTHÅLLARE
AKTIV FARTHÅLLARE

AKTIV FARTHÅLLARE

AKTIV FARTHÅLLARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4 CONTROL
4 CONTROL

4 CONTROL

4 CONTROL

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
JUSTERBAR FJÄDRING
JUSTERBAR FJÄDRING

JUSTERBAR FJÄDRING

JUSTERBAR FJÄDRING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
AVANCERAT ANTISPINNSYSTEM
AVANCERAT ANTISPINNSYSTEM

AVANCERAT ANTISPINNSYSTEM

AVANCERAT ANTISPINNSYSTEM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÄRME OCH VENTILATION
VÄRME OCH VENTILATION

VÄRME OCH VENTILATION

VÄRME OCH VENTILATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAKDÖRRAR
BAKDÖRRAR

BAKDÖRRAR

BAKDÖRRAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ELMANÖVRERAD BAGAGELUCKA
ELMANÖVRERAD BAGAGELUCKA

ELMANÖVRERAD BAGAGELUCKA

ELMANÖVRERAD BAGAGELUCKA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
HANDSFREEMANÖVRERAD BAGAGELUCKA
HANDSFREEMANÖVRERAD BAGAGELUCKA

HANDSFREEMANÖVRERAD BAGAGELUCKA

HANDSFREEMANÖVRERAD BAGAGELUCKA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAGAGERUM
BAGAGERUM

BAGAGERUM

BAGAGERUM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DCI 130 och DCI 160 EDC TT
DCI 130 och DCI 160 EDC TT

DCI 130 och DCI 160 EDC TT

DCI 130 och DCI 160 EDC TT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
TCE 200 EDC
TCE 200 EDC

TCE 200 EDC

TCE 200 EDC

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ECO-LÄGE OCH STOPP & START
ECO-LÄGE OCH STOPP & START

ECO-LÄGE OCH STOPP & START

ECO-LÄGE OCH STOPP & START

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VÄXELLÅDOR
VÄXELLÅDOR

VÄXELLÅDOR

VÄXELLÅDOR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
MOTORHUV
MOTORHUV

MOTORHUV

MOTORHUV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FRÄMRE BELYSNING
FRÄMRE BELYSNING

FRÄMRE BELYSNING

FRÄMRE BELYSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VINDRUTETORKARE
VINDRUTETORKARE

VINDRUTETORKARE

VINDRUTETORKARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAKRE BELYSNING
BAKRE BELYSNING

BAKRE BELYSNING

BAKRE BELYSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÄCKPUMPNINGSSATS OCH SÄKRINGAR
DÄCKPUMPNINGSSATS OCH SÄKRINGAR

DÄCKPUMPNINGSSATS OCH SÄKRINGAR

DÄCKPUMPNINGSSATS OCH SÄKRINGAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
YTTRE PRESENTATION
YTTRE PRESENTATION

YTTRE PRESENTATION

YTTRE PRESENTATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KÖRSTÄLLNING
KÖRSTÄLLNING

KÖRSTÄLLNING

KÖRSTÄLLNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Kontrollampa för EKO-läget
Varningslampa för frihjul i lägetECO
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för aktiv panikbromsning
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)
Varningslampa för öppen dörr
Indikator för växelbyte
Kontrollampa för parkeringsassistans
FärdriktningsvisareAirbag
Varningslampa för bromspedalen
Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för ej fastspända säkerhetsbälten bak.
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Övervakningssystem för däcktryck
Varningslampa för aktiv panikbromsning
Varningslampa för service
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)
AirbagONairbag
AirbagOFFairbag
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarplatsen och, beroende på bil, på passagerarsätet fram

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Se ”Belysning och dimljus” i kapitel 1.

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan®under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för EKO-läget

Den tänds närECO -läget aktiveras.

Se avsnittet ”Ekokörning” i kapitlet 2.

Varningslampa för frihjul i lägetECO

Den tänds i lägetECOnär "Frihjul i lägetECO" har aktiverats (ON) i användarinställningarna.

Varningslampan lyser svagt när bilen inte kör på frihjul.

Den här varningslampan lyser starkt när bilen kör på frihjul (automatiskt neutralläge).

Se avsnittet "Råd vid körning,ECO-körning" i kapitel 2.

Varningslampa för avgaskontroll

På bilar som är utrustade med en sådan tänds lampan när motorn startas och, beroende på bil, när tändningen slås av om motorn är i standbyläge (se Funktionen Stop and Start i kapitel 2) och släcks sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills blinkningen försvinner. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Se ”Miljö och ekonomi – Skona miljön och spara bränsle” i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utanABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för öppen dörr

Indikator för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

Se ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Kontrollampa för parkeringsassistans

Se ”Parkeringsassistans” i kapitel 2.

FärdriktningsvisareAirbag

Den tänds på instrumentpanelen när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. Se ”Automatväxellåda” i kapitel 2.

Se ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Se ”Automatisk parkeringsbroms” i kapitel 2.

Varningslampa för ej fastspända säkerhetsbälten bak.

Den lyser i cirka 30 sekunder efter varje fordonsstart, varje gång en dörr öppnas eller varje gång ett bilbälte i baksätet spänns fast/lossas. Se informationen om "Bilbälten" i avsnitt 1.

Varningslampa för motor på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Se avsnittet ”FunktionStop and Start” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Se ”Fartbegränsare”, ”Farthållare” och ”Anpassningsbar farthållare” i kapitel 2.

Övervakningssystem för däcktryck

Se ”Övervakningssystem för däcktryck” i kapitel 2.

Varningslampa för aktiv panikbromsning

Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt,kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Kontrollampan kan tändas vid olika tillfällen. Se ”Regleringssystem och assistans vid körning” i kapitel 2.

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Se informationen om ”Reagenstank” i kapitel 1.

Kontrollampa för partikelfilter (bensinversion)

Se ”Särskilda anvisningar för bensinmodeller” i kapitel 2.

AirbagONairbag

Passagerarens

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens

” i avsnitt 1.

AirbagOFFairbag

Passagerarens

Se ”Barnsäkerhet urkoppling/inkoppling av passagerarens

” i avsnitt 1.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarplatsen och, beroende på bil, på passagerarsätet fram

Den tänds på backspegeln när tändningen slås på och om förarens eller framsätespassagerarens säkerhetsbälte (om någon sitter på den platsen) inte spänns fast. När bilen uppnår en hastighet av cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder.

ANM.:Om man har placerat ett föremål på passagerarplatsen kan detta utlösa varningslampan.