Tillbaka till listan

FARTBEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren är en funktion som hjälper dig att inte överskrida en viss hastighet som du har valt och som kallas fartgräns.

Reglage

1 Av/på-reglage för fartbegränsare.

2 Av/på-reglage för farthållare.

3 Aktivering av fartbegränsare och hastighetsminskning (SET/-).

4 Aktivering av fartbegränsare och hastighetsökning eller hämtning av minneslagrad hastighetsgräns (RES/+).

5 Pausning av funktionen (med minnesinställning av fartgränsen) (O).

Du kan koppla hastighetsbegränsaren till funktionen ”Trafikskyltsavkänning”. TRAFIKSKYLTSAVKÄNNING.

Körning

Om en hastighetsgräns har ställts in men inte uppnåtts ännu är körningen densamma som körning utan farthållare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte överskridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Igångsättning

Använd strömställaren 1. Kontrollampan 7 visas i grått. Meddelandet ”Fartbegränsare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som indikerar att fartbegränsningsfunktionen är aktiverad och väntar på att spara en hastighetsgräns.

Om du vill spara den aktuella hastigheten, tryck på reglaget 4 (RES/+) eller reglaget 3 (SET/-): hastighetsgränsen ersätter strecken och, beroende på utrustningsnivå, visas kontrollampan 7 i vitt.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Ändring av den inställda fartgränsen

Du kan ändra den inställda fartgränsen (genom flera korta tryckningar eller en lång tryckning) på:

- kontakten 4 (RES/+) för att öka hastigheten;

- strömställaren 3 (SET/-) för att sänka hastigheten.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda hastighetsgränsen. Gör så här: tryck gaspedalen helt i botten (förbi kickdown-läget).

När hastigheten överskrids blinkar den inställda fartgränsen rött på instrumentpanelen. Släpp sedan upp gaspedalen: fartbegränsningsfunktionen återupptas så snart bilen uppnår en hastighet som är lägre än den sparade hastigheten.

Omöjligt för funktionen att hålla fartgränsen

Vid kraftig nedåtlutning kan systemet inte alltid behålla hastighetsgränsen: den inställda hastighetsgränsen blinkar rött på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs med regelbundna intervaller för att informera dig om den här situationen.

Om fartbegränsaren inte är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta din märkesrepresentant.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på strömställaren 5 (O). Hastighetsgränsen sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är sparad i minnet kan du aktivera den igen genom att trycka på reglaget 4.

När fartbegränsaren befinner sig i vänteläge återaktiveras funktionen när du trycker på reglaget 3, utan att hänsyn tas till den sparade hastigheten. I detta fall är det bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsningsfunktionen inaktiveras när du:

- trycker på reglaget 1. Hastigheten är då inte längre sparad i minnet.

- trycker på reglaget 2. I detta fall väljs farthållaren och det finns ingen sparad hastighet.

Varningslampan 7 slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

ANVÄNDA FARTBEGRÄNSARE OCH FARTHÅLLARE