Tillbaka till listan

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MULTI-SENSE -systemet ger möjlighet att välja mellan tre körlägen som kan användas för att kontrollera körning, belysning, komfort och motorljud (beroende på bil):

- Eco - och Sport -lägena är förkonfigurerade och kan anpassas delvis (belysning osv.);

- My Sense -läget är helt anpassningsbart.

Körlägena inverkar på:

- servostyrningen,

- Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC):

- respons från motor och växellåda.

De inverkar också på:

- belysningen i kupén och på instrumentpanelen,

- information som visas på multimediaskärmen och, beroende på det valda läget, på instrumentpanelen;

- beroende på utrustningsnivå, motorljudet.

Eco -läge

Eco -läget fokuserar på energibesparing. Styrningen är mjuk och hanteringen av motorn och växellådan minskar bränsleförbrukningen RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING.

Motorinställningarna är specifika för varje körläge och kan inte anpassas.

I alla lägen är det möjligt att ändra färgen på innerbelysningen och återställa inställningarna till standard. Instrumentpanelens stil kan endast ändras i My Sense -läget.

Sport -läge

I det här läget ökar responsen i motorn och växellådan. Styrningen är fastare.

My Sense -läge

Med hjälp av standardinställningar kan det här läget användas för att manuellt konfigurera körning, belysning, komfort och motorljud (beroende på utrustningsnivå).

Komma åt menyn

Du kommer åt MULTI-SENSE (beroende på bil):

- på multimediaskärmen 1.

- med hjälp av reglaget 2.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

När motorn har stängts av startar bilen alltid i My Sense -läge.

UTFORSKA MULTI-SENSE SYSTEMETS OLIKA LÄGEN

ANPASSA KUPÉBELYSNINGEN