Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för dåligt väder

Varningslampa för dåligt väder

Varningslampa för strålkastarfel
     Adaptive vision

Varningslampa för strålkastarfel Adaptive vision

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

”AUTOHOLD” systemvarningslampa

”AUTOHOLD” systemvarningslampa

Varningslampa för torkningsfunktionen

Varningslampa för torkningsfunktionen

Färdriktningsvisare
     airbag

Färdriktningsvisare airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen. Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Indikatorer för växelbyte

Indikatorer för växelbyte

Dessa visas för att råda dig att växla till högre växel (pilen pekar uppåt) eller till en lägre växel (pilen pekar nedåt) för att optimera bränsleförbrukningen RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Systemvarningslampa för partikelfilter

Systemvarningslampa för partikelfilter

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL, ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Varningslampa för avgaskontroll

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Varningslampa för låg bränslenivå

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Frihjulslampa

Frihjulslampa

Beroende på bil lyser den grått eller grönt när bilen automatiskt börjar köra på frihjul för att optimera bränsleförbrukningen RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Denna tänds när du slår på tändningen eller när motorn startar.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Om temperaturen inte sjunker, stäng av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för fartbegränsare

Kontrollampa för fartbegränsare

Varningslampa för farthållare

Varningslampa för farthållare

Varningslampa för anpassningsbar farthållare
     Stop and Go

Varningslampa för anpassningsbar farthållare Stop and Go

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för bromspedalen

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. AUTOMATVÄXELLÅDA

Kontrollampa för parkeringsassistans

Kontrollampa för parkeringsassistans

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för system för filcentrering

Varningslampa för system för filcentrering

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för system för förebyggande av filbyte

Varningslampa för system för förebyggande av filbyte

Varningslampa för ”Avancerad säkerhet”-funktion

Varningslampa för ”Avancerad säkerhet”-funktion

Varningslampa för att fel på eller bortfall av funktionen ”Avancerad säkerhet”

Varningslampa för att fel på eller bortfall av funktionen ”Avancerad säkerhet”

Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”

Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”

Varningslampaför förebyggande ECO-körningsassistans.

Varningslampaför förebyggande ECO-körningsassistans.

Lampan uppmuntrar dig att lyfta foten från gaspedalen beroende på sammanhanget (rondell, kurva, hastighetsbegränsning osv.). ECO FÖREBYGGANDE KÖRNINGSASSISTANS

Varningslampa för hastighetskontroll i backe (
     HDC
     )

Varningslampa för hastighetskontroll i backe ( HDC )

Varningslampa för elektrotekniskt system

Varningslampa för elektrotekniskt system

Den visas när temperaturen på den elektriska enheten är för hög. Stanna bilen utan att stänga av tändningen. Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om så inte är fallet kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

En tändning av kontrollampan kan leda till en minskad prestanda för bilen.

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds i kombination med ®-varningslampan och en ljudsignal hörs indikerar detta att det föreligger en överladdning eller urladdning i elkretsen. 12-VOLTSBATTERI: felsökning

Varningslampa för fel på ljudsignal för fotgängare

Varningslampa för fel på ljudsignal för fotgängare

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Om den tänds i kombination med ©-varningslampan indikerar detta att det föreligger ett fel på motorbatteriet. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Drivbatterimätarens ljus

Drivbatterimätarens ljus

Denna lyser gult när fordonsbatteriets laddningsnivå har nått reservgränsen DISPLAYER OCH INDIKATORER

Varningslampa för eldriftläge

Varningslampa för eldriftläge

Den visas när bara elmotorn och fordonsbatteriet driver bilen E-TECH FULL HYBRID-BILSYSTEM: introduktion

Varningslampa för elmotorfel

Varningslampa för elmotorfel

När lampan tänds indikerar detta att det föreligger ett fel i det elektrotekniska systemet kopplat till elmotorn. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampor för ej påtagna säkerhetsbälten

Varningslampor för ej påtagna säkerhetsbälten