Tillbaka till listan

STRÅLKASTARE FRAM: lampbyte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Din bil är utrustad med lampor med LED, vänd dig till en auktoriserad återförsäljare vid byte.

Körriktningsvisare/halvljus/LED-helljus 1

Kontakta din märkesrepresentant.

LED-varselljus/-parkeringsljus 2

Kontakta din märkesrepresentant.

Alla ingrepp (eller ändringar) på elsystemet ska utföras av en märkesrepresentant som har de nödvändiga delar som behövs för arbetet, eftersom felaktig anslutning kan vålla stora skador på bilens elsystem (i elanslutningar och -komponenter, bl.a. generatorn).