Tillbaka till listan

INSTÄLLNING AV STRÅLKASTARNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglaget A används för inställning av strålkastarna i höjdled beroende på lastfördelningen.

Tänd halvljusen och tryck eller lyft på strömställaren A så många gånger som det krävs för att välja önskat läge på instrumentpanelen.

Obs! Beroende på utrustningsnivå visas vilket läge som valts på instrumentpanelen vid varje motorstart i cirka 30 sekunder och i 5 sekunder efter varje tryck på reglaget A.

Exempel på inställningslägen för reglage A beroende på lastförhållandena

Endast föraren eller föraren och en passagerare fram

0

Föraren och passagerare på alla säten

1

Förare med passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

2 eller 3*

Förare utan passagerare och bagage (eller last) som motsvarar maximal godkänd totalvikt

4

* kan variera från bil till bil

Den här tabellen ger några exempel. I samtliga fall ska du justera reglaget A i enlighet med fordonets last så att vägen syns och andra bilister inte bländas.