Tillbaka till listan

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Video”

Från huvudmenyn, tryck på ”Appar” och därefter på menyn ”Video”.

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt videofiler:

- ”USB1” (USB-port);

- ”USB2” (USB-port).

Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.

- USB-minnet som används måste vara FAT32-formaterat och ha en minsta kapacitet på 8 GB och en maximal kapacitet på 64 GB.

”Video”

Under läsningen av en videofilm kan du:

- Justera ljusstyrkan genom att trycka på 2-nyckeln;

- Justera uppspelningen genom att trycka på 3-knappen;

- Komma åt snabbmenyn 4;

- Du kommer åt föregående video genom att trycka på 7 om speltiden inte överskrider tre sekunder. Efter tre sekunder återgår videon till början;

- Använd rullningslisten 8;

- pausa genom att trycka på 6;

- Du kommer åt nästa videofilm genom att trycka på 5;

- Klicka två gånger på förhandsvisningsbilen 1 för att spela upp videon i fullskärmsläge;

- Tryck på 9 för att återgå till föregående skärm.

Anm.:

- Vissa funktioner finns endast tillgängliga i fullskärmsläge.

- Uppspelningsreglagen döljs automatiskt efter 10 sekunder när du spelar en video i fullskärmsläge.

Uppspelning av video kan endast ske när bilen står stilla. Under körning är endast ljudspåret för de aktuella videon aktivt.

Snabbmeny

Med hjälp av snabbmenyn 4, kan du:

- få detaljerad information om videon (titel, filtyp, datum, plats, osv.).

- komma åt inställningarna.

”Information”

I den här menyn kan du komma åt information om videon (titel, typ, längd, upplösning).

ANM.: mer information om kompatibla videoformat kan du få från en märkesrepresentant.

”Inställningar”

I menyn ”Inställningar” kan du välja typ av visning:

- ”Justerat”(justerad);

- ”Helbild”.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

BLÄDDRA BLAND DINA VIDEOR

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.