Tillbaka till listan

UTLÅNING OCH FÖRSÄLJNING AV BILEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Låna ut bilen

Rättslig information

När du lånar ut din bil ska du informera den/de personer som lånar din bil att bilen ansluts och att personlig information såsom bilens position samlas in (se Allmänna försäljningsvillkor för anslutna tjänster).

Datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska du när bilen startas och fönstret Säkerhet och sekretess visas mitt på skärmen välja ”OFF” för datainsamling.

Tjänsterna inaktiveras, förutom de obligatoriska säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Försäljning av bilen

Ta bort personuppgifter

När du säljer din bil är det viktigt att ta bort all personlig information som sparats i bilen eller externt.

För att göra detta, återställ bilens ombordsystem och radera bilen från ditt ”MY Renault”-konto.

Nyinitiering av systemet

För att göra detta, slå på bilens multimediasystem.

Öppna huvudmenyn, tryck på ”Info” och sedan på ”System”-fliken för att komma åt ”Allmän återställning”.

Ta bort bilen från din MY Renault-konto.

När du säljer bilen är det också nödvändigt att ta bort den gamla bilen från din ”MY Renault”-konto.

För att göra detta, anslut till ditt ”MY Renault”-konto och välj ”Ta bort bil”.