Tillbaka till listan

TRAFIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Trafiköversikt”

”Trafiköversikt”-funktionen använder onlineinformation i realtid.

Anm.: Tjänsterna måste aktiveras för att visa trafikinformation i realtid. Se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

På startsidan trycker du på ”Meny”, ”Navigation”, ”Navigationsmeny” 6, och sedan ”Trafiköversikt” för att visa uppdaterad trafikinformation.

Använd snabbmenyn 5 för att öppna ”Inställningar”.

Anm.: Tillgängligheten för ”Trafiköversikt”-tjänsterna kan variera.

”Trafiköversikt”-skärm

Du kan visa trafikhändelser på kartan 1 eller listan över trafikhändelser 2.

Tryck på in- och utzoomningsknapparna 4 för att justera kartan eller dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen för att justera zoomavståndet.

När en resväg pågår trycker du på ikonen 3 för att centrera rutten igen efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån 4.

Om ingen resväg pågår, trycker du på ikonen 3 för att återgå till bilens position efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån 4.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

I snabbmenyn 8 kommer du åt de olika navigeringsinställningarna, se avsnitt ”Navigationsinställningar”.

Använd ”Omläggning av allt” 9 för att undvika trafikstockningar.

Lista med trafikhändelser

I listan över trafikstörningar 7 kan du komma åt detaljerad information om störningar längs rutten.

Välj en av störningarna i listan 10 för att visa den i detalj på kartan.

Detaljerad information om trafikhändelser

Tryck på ett av objekten i störningslistan för att se detaljerad information och visa aktuellt område av rutten på kartan A.

Du kan bläddra igenom störningar i trafiken med pilarna 12 och be systemet undvika en vald störning genom att trycka på knappen 11.

Trafikinformationsfält

Trafikinformationsfältet vid din resväg 13 informerar dig om trafikhändelser längs den pågående resvägen.

Tryck på Trafikinformationsfältet 13 för att visa en detaljerad lista över trafikhändelser.