Tillbaka till listan

TRÅDLÖS LADDARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Induktionsladdningsområde

presentation

Använd induktionsladdningsområdet 1 för att ladda en telefon utan att koppla in en laddningskabel.

Den avsedda platsen för detta laddningsområde identifieras av den tillhörande symbolen och kan variera beroende på bilmodell.

Anm.:

- Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner kontaktar du en märkesrepresentant eller besöker https://easyconnect.renault.com.

- Du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt.

Laddningsprocedur

Lägg telefonen i 2 induktionsområdet 1.

Laddningen av telefonen 2 avbryts i följande fall:

- ett föremål upptäcks i induktionsområdet 1,

- induktionsområdet 1 är överhettat. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen 2 inom kort.

Laddning pågår

Multimediasystemet visar 3 telefonens 2 laddningsstatus:

- laddning slutförd 4,

- laddning pågår 5,

- föremål registreras i laddningsområdet/föremål överhettat/laddningsprocedur avbruten 6.

Obs! Multimediasystemet signalerar om laddningen av telefonen 2 avbryts.

Den induktiva laddaren använder programvara under licens med öppen källkod BSD-3-Clause, som innehåller restriktioner och begränsningar som du bör lära dig mer om på Open Source Initiative.

Det är viktigt att inga föremål (USB-minne, SD-kort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet 1 när du laddar din telefon. Ta bort alla magnetiska kort och kreditkort från fodraklet innan du placerar din telefon i induktionsladdningsområdet 1.

Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningsområdet 1 kan de överhettas. Det är lämpligt att placera dem i något av de andra förvaringsutrymmena. (förvaringsfacket, solskyddet förvaringsfack osv.)