Tillbaka till listan

TELEFONSAMTAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Telefon”

På huvudmenyn trycker du på ”Telefon”.

Obs! Tryck på område A för att komma åt ”Telefon”-menyn direkt från de flesta menyerna.

Obs: Om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till ditt multimediasystem. För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".

Skärmen ”Samtal pågår”

1 Kontaktens namn och telefonnummer.

2 Parkera pågående samtal.

3 Komma åt knappsatsen för att slå ett nummer.

4 Snabbmeny.

5 Det pågående samtalets varaktighet.

6 Överför samtalet till telefonen.

7 Tillbaka till föregående meny.

8 Avsluta samtalet.

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal genom att välja:

- ett nummer i samtalshistoriken från ”Historik”-menyn11,

- en kontakt i kontaktlistan från ”Telefonbok”-menyn 10,

- knappsatsens knappar från ”Slå”-menyn 9.

Ta emot ett samtal

När ett samtal tas emot visar skärmen för samtalsmottagning följande information:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok eller i listan över favoritnumren),

- det uppringande numret (om det inte finns i din telefonbok),

- ”Privat nummer” (om numret inte kan visas).

”Svara”

Tryck på ”Svara” 16 för att besvara ett samtal. Tryck på ”Avsluta samtal” 12 för att avsluta samtalet.

”Avvisa” ett samtal

Om du vill avvisa ett inkommande samtal, tryck på ”Avvisa” 12. Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

”Parkera” samtalet.

Tryck på knappen Parkera 14. Multimediasystemet avslutar samtalet och parkerar automatiskt inkommande samtal. En syntetisk röst ber den som ringer att vänta.

Samtalsöverföring

Tryck på överföringsknappen 13 för att överföra samtalet från bilen till telefonen.

Obs! Vissa telefoner kan kopplas bort av multimediesystemet när ett samtal överförs.

Knappsats

Tryck på knappen ”Knappsats” 15 för att komma åt knappsatsen.

Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på reglaget 17 på ratten.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Under samtalet

När ett samtal pågår kan du:

- Justera volymen med hjälp av knapparna under ratten eller med hjälp av volymknapparna på multimediasystemets skärm.

- Avsluta ett samtal genom att trycka på ”Avsluta samtal” 8 eller genom att trycka på 17-knappen på ratten.

- Parkera ett samtal genom att trycka på 14-knappen. Om du vill återuppta ett parkerat samtal, tryck på 14-knappen igen.

- Överför samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på ”Överför till telefon” 13.

- Ta emot ett andra samtal och växla mellan de båda samtalen genom att trycka på 18.

Obs! När du besvarar det andra inkommande samtalet parkeras det första automatiskt.

- Tryck på 15-knappen för att visa knappsatsen.

- Gå tillbaka till föregående meny och andra funktioner som genom att trycka på 19.

När ditt samtal är avslutat kan du med hjälp av multimediasystemet ringa upp den som ringde igen.

Obs! Under ett samtal kan du ta emot ett andra samtal, men du kan inte ringa ett andra samtal.

Gruppsamtal

Under ett samtal kan du bjuda in den som ringde upp dig, och vars samtal du parkerade, till att delta i samtalet.

Från popup-menyn 4, tryck på ”Sammanföra samtal”-knappen för att aktivera gruppsamtalet.

ANVÄNDA TELEFONEN

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.