Tillbaka till listan

TELEFONINSTÄLLNINGAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Inställningar”

Med telefonen ansluten till systemet trycker du på ”Telefon” i huvudmenyn eller på genvägen A i valfri meny.

På snabbmenyn väljer du ”Inställningar” för att komma åt följande inställningar:

- ”Inställningar röstbrevlåda”;

- ”Automatisk nedladdning av telefonbok” (”ON”/”OFF”);

- ”Sort. e. namn/Förnamn”;

- ”Håll automatiskt”

(”ON”/”OFF”);

- ”Telefons ringsignal”

(”ON”/”OFF”);

- ”SMS” (”ON”/”OFF”);

- ”Privat läge” (”ON”/”OFF”);

- ”Smartphone hjälp”.

”Inställningar röstbrevlåda”

Använd det här alternativet för att konfigurera inställningar för telefonens röstbrevlåda.

Om röstmeddelanden inte är inställda, använd inställningsskärmen för att välja numret för röstbrevlådan med hjälp av knappsatsen B, sedan ”Spara”.

”Telefons ringsignal”

I huvudmenyn trycker du på ˮInställningarˮ och sedan på snabbmenyn ˮLjudˮ. På fliken ˮTelefonˮ kan du ställa in ljudnivån för:

- ”Telefons ringsignal”;

- ”Handsfree telefon”.

För mer information, se kapitel ”Systeminställningar”.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

« SMS »

Du kan aktivera eller inaktivera SMS-funktionen.

”Privat läge”

Använd det här alternativet för att aktivera en diskret ljudsignal som informerar dig om ett inkommande samtal eller meddelande utan att visa någonting på multimediaskärmen.

”Smartphone hjälp”

Använd det här alternativet för att öppna en guide om hur du använder röststyrningen i din telefon via multimediasystemet.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.