Tillbaka till listan

STOLAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Säten”

Öppna huvudmenyn och välj ”Inställningar” > ”Säten” för att få åtkomst till funktionerna och inställningarna för dina säten:

- ”Position”;

- ”Massage”

- ”One-touchModularitet”.

”Position”

Öppna ”Position”-fliken och tryck på ON eller OFF för att aktivera eller inaktivera inställningarna:

- ”Visuell feedback”;

- ”Lätt instigning för förare”;

- ”Lätt instigning för passagerare”;

- ”Manövrering av passagerarsäte från förarsäte”.

”Visuell feedback”

Om den här funktionen är aktiverad dyker ett popupfönster med inställningarna upp på displayen då föraren eller passageraren ställer in läget på stolen.

”Lätt instigning för förare/Lätt instigning för passagerare”

När funktionen är aktiverad flyttas sätet automatiskt bakåt när föraren och/eller passageraren kliver ur bilen. När föraren eller passageraren sätter sig i bilen igen återgår sätet till ursprungsläget.

”Manövrering av passagerarsäte från förarsäte”

När den här funktionen är aktiverad kan föraren justera passagerarsätet med kontakten vid sidan av förarsätet. Se instruktionsboken för ytterligare information.

”Spara”

Med den här funktionen kan du spara läget för framstolarna:

- ställ in önskat läge på sätet med hjälp av reglagen på sätet;

- tryck på brytaren för att öppna menyn ”Säten” på multimediaskärmen;

- spara den aktuella positionen.

Anm.: ytterbackspeglarnas läge sparas tillsammans med sätenas position (beroende på fordon).

Se instruktionsboken för ytterligare information.

Aktivering av ett inställt läge

När bilen står stilla, tryck på ”Ring tillbaka” för att aktivera det sparade läget. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på ”Ja” för att aktivera det sparade läget.

”Återställ”

Du kan återställa ditt val i popup-menyn.

”Massage”

Från ”Förare”- eller ”Passagerare”-fliken kan du välja från en lista med massageprogram:

- ”Stärkning”;

- ”Relax”;

- ”Ländrygg”.

Tryck på + eller - för att justera ”Intensitet” och hastigheten på massagefunktionen.

Obs! Massageinställningar för passagerarsätet kan inte sparas.

”Återställ”

Du kan återställa ditt val i popup-menyn.

”One-Touch-modulsystem”

Du kan fälla baksätet från fliken One-touch.

Obs! Antalet säten kan variera.

Tryck på motsvarande knappar för de säten du önskar fälla och tryck sedan på ”Fäll ihop säten”. Bekräfta genom att trycka på ”Ja”.

Tryck på ”Alla” och därefter på ”Fäll ihop säten” för att fälla alla säten.

Funktionen ”One-Touch-modulsystem” är endast tillgänglig när bilen står stilla.

Se till att ingenting är i vägen för förankringspunkterna när du flyttar baksätena (personer, djur, grus, tyg, leksaker osv.).