Tillbaka till listan

SLÅ ETT NUMMER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Slå nummer”

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Öppna huvudmenyn, tryck på ”Telefon” eller tryck på genvägen A som finns i de flesta menyer och sedan på ”Slå” för att öppna knappsatsen som används för att mata in en siffra.

Slå ett nummer

Slå önskat nummer på knappsatsen 1 och tryck sedan på ”Samtal” för att ringa samtalet.

Från och med den första inmatningen föreslår multimediasystemet en lista över dina kontakter med samma sifferserie.

Välj den kontakt du vill ringa och tryck sedan på ”Telefon” 5 för att ringa samtalet.

Läget ”Slå nummer”

1 Digital knappsats.

2 Numret har slagits.

3 Föreslagna kontakter.

4 Snabbmeny.

5 Ring.

6 Tillbaka till föregående meny.

Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Det går att ringa ett nummer med hjälp av röststyrningsfunktionen som är inbyggt i multimediasystemet. Tryck på röststyrningsknappen om du vill visa huvudmenyn för röststyrning. Efter ljudsignalen, säg:

- ”Samtal” och säg sedan telefonnumret du vill ringa.

- eller ”Samtal” följt av namnet på kontakten du vill ringa.

Multimediasystemet visar och ringer numret du har angett.

Obs! Om kontakten har flera telefonnummer (arbete, hem, mobil osv.) kan du ange vilket av dem du vill ringa, t.ex. ”Samtal” -Stéphane - hem.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.