Tillbaka till listan

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telefonmeny

Från startskärmen, tryck på ”Telefon” eller (om telefonen redan är ansluten) tryck på genvägen A om menyn ”Telefon” visas. Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multimediasystemet.

Obs! Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du parkopplar din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med ”dual SIM”. Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna kopplas upp till multimediasystemet korrekt.

Parkopplingsskärm

1 Lista med anslutna enheter.

2 Röstigenkänning i telefon.

3 Aktivera/inaktivera Bluetooth-anslutning.

4 Lägg till en ny enhet.

5 Aktivera/inaktivera hotspot-funktionen.

6 Aktivera/inaktivera ”Musik”-funktionen.

7 Aktivera/inaktivera ”Telefon”-funktionen.

8 Snabbmeny.

9 Öppna menyn ”Data”.

10 Komma åt menyn ”Service”.

11 Åtkomst till menyn ”WIFI” (tillgänglig beroende på utrustning).

12 Komma åt menyn Bluetooth®.

13 Gå tillbaka till föregående skärm.

Obs! Tillgänglighet till telefonens Internetanslutning 5 beror på bilens utrustning och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.

Se https://easyconnect.renault.com för en lista med kompatibla telefoner.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ihopparning av en telefon med utrustningen

För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth® mobiltelefon med multimediasystemet. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på ”synlig”.

För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

Beroende på modellen och om det efterfrågas av systemet, ange Bluetooth®-koden på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta en förfrågan om ihopparning.

Via din telefon kan du uppmanas att godkänna delning av dina kontakter, din samtalslista och din musik. Acceptera delningen för att komma åt informationen via multimediasystemet.

Se https://easyconnect.renault.com för en lista med kompatibla telefoner.

Utgå från huvudmenyn i multimediasystemet:

- Tryck på ”Telefon”. Ett meddelande med förslaget om en ihopparning visas på skärmen.

- Tryck på ˮOKˮ. Multimediasystemet söker efter synliga telefoner med aktiverad Bluetooth® i närheten.

- Välj din telefon i listan.

Ett meddelande visas på skärmen för multimediasystemet och på telefonen och uppmanar dig att godkänna parkopplingsförfrågan via den medföljande koden.

Anm.: För att få åtkomst till telefonens kontakter, samtalsloggar och SMS via multimediasystemet måste du godkänna synkronisering.

- Välj vilka telefonfunktioner som ska parkopplas.

- ”Telefon”: Används för att komma åt dina kontakter, ringa och ta emot samtal samt för att komma åt samtalslistor osv.

- ”Musik”-funktionen: Lyssna på musik.

- Hotspot-funktion: Internetanslutning via telefonen.

- tryck på ”OK” för att bekräfta.

Obs! Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

När du använder hotspot-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

Ihopparning av en ny telefon

För att para ihop en ny telefon med multimediasystemet:

- Aktivera Bluetooth® på din telefon och ställ in statusen till ”synlig”.

- Från huvudmenyn, välj snabbmenyn ”Telefon”, sedan ”Lista BT-enheter”, ”Lägg till ny enhet”.

- Välj vilka telefonfunktioner som ska anslutas.

- tryck på ”OK” för att bekräfta.

Obs! Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Du kan parkoppla upp till sex telefoner.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Ta bort en ihopparad telefon

Så här kopplar du bort en eller flera telefoner från multimediasystemet:

- i huvudmenyn väljer du ˮTelefonˮ i snabbmenyn, ˮLista BT-enheterˮ och sedan telefonen som ska kopplas bort i snabbmenyn 8.

- i huvudmenyn väljer du ˮInställningarˮ, ˮSystemˮ och ˮEnhetshanterareˮ och sedan väljer du telefonen som ska kopplas bort i snabbmenyn 8.

Snabbmeny 8

Använd snabbmenyn 8 för att:

- Ta bort en eller flera parkopplade enheter;

- Ta bort alla parkopplade enheter.

SYNKRONISERA EN ANDROID-SMARTPHONE (ANSLUTA - KOPPLA IFRÅN)

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.

SYNKRONISERA EN IPHONE (ANSLUTA - KOPPLA IFRÅN)

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.