Tillbaka till listan

PROGRAMHANTERARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Appar”

I huvudmenyn trycker du på Applikationer eller Appar för att komma åt följande:

- appar installerade i ditt navigeringssystem,

- ”Foto”,

- ”Video”.

Obs! Vissa tjänster är kostnadsfria under en provperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang från bilen eller online på webbplatsen www.myrenault.com.

Snabbmeny

Använd popup-menyn 1 för att:

- ordna dina applikationer genom att dra och släppa

- ta bort applikationer genom att trycka på borttagningsknappen ”X”. Om applikationen inte går att ta bort visas inte borttagningsknappen:

- aktivera meddelanden;

- öppna Applikationshantering.

Applikationshantering

Använd menyn Applikationshantering för att visa 2-apparna som för närvarande körs i ditt multimediasystem.

Obs! Apparna ”Foto” och ”Video” hanteras inte av Applikationshantering.

Obs! Appar som körs inaktiveras när multimediasystemet stängs av.

Obs! Antalet appar begränsas av systemets lagringsutrymme.

Välj en av 2-apparna. Från ”Om”-fliken 5 kommer du åt information om applikationen (version, datum då applikationen skapades, förfallodatum osv.)

Du kan således:

- ”stänga -applikationen” 3.

- ”avinstallera appen” 4.

I fliken ”Minne” 7 kommer du åt följande information:

- storlek på applikationens lagringsutrymme;

- Applikationens lagringsstorlek (musik, bilder osv.)

- Appens totala lagringsutrymme.

I popup-menyn 6 kan du ta bort applikationsdata.

I fliken ”Rättslig information” 8 kan du komma åt information om behörigheter, om sådana finns.