Tillbaka till listan

MY RENAULT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

presentation

Du kan ladda ner appen ”MY Renaultˮ på din smartphone. Med appen kan du interagera med din bil och bland annat:

- bilens skick;

- information om var bilen är parkerad

- skicka ett tidigare definierat resmål i appen till bilen.

Anm.: Tjänsterna måste aktiveras för att få åtkomst till fjärrstyrning av bilen. Se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

Tillhörande Z.E.-tjänster i ”MY Renault

För elbilar

Du kan dra nytta av de tillhörande Z.E.-tjänsterna i "MY Renault"-appen.

Du kan utföra följande via appen i bilen:

- kontrollera batterinivån och laddningsstatus,

- Planera en resväg och identifiera laddningsstationerna längs resvägen

- hitta tillgängliga laddningsstationer i närheten,

- Starta luftkonditionerings- eller värmesystemet;

-...

Du kan utföra följande via appen utanför bilen:

- kontrollera batterinivån och laddningsstatus,

- programmera laddning (starta laddning, avsluta laddning och/eller problem),

- planera en rutt,

- starta luftkonditioneringen i förväg.

-...

Anm.: Funktionerna för programmering av laddning, luftkonditionering och uppvärmning finns bara på vissa bilar. För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.

När du använder ”MY Renault”-appen kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

Från din mobilapp kan du:

- Kontrollera statusen på ditt batteri;

- programmera laddning;

- hitta tillgängliga laddningsstationer i närheten;

- Och många andra tjänster.

Viss information kan saknas beroende på utrustningsnivå.

Obs: ”MY Renault”-applikationen är under ständig utveckling. Logga in regelbundet för att utöka ditt konto med nya funktioner.

Anm.:

- Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök https:// easyconnect.renault.com.

- För ytterligare information, auktoriserad återförsäljare eller titta på Renault Connect-erbjudandet på https://easyconnect.renault.com.

Skärmbilderna som visas i instruktionsboken är endast avsedda som illustrationer och kan variera beroende på märke och modell på din telefon.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Hämta och installera ”MY Renault” -appen på din smartphone

Om du vill hämta ”MY Renault”-appen måste du:

- öppna hämtningsplattformen för appen i din smartphone

- söka efter ”MY Renault”-appen via sökfältet för appens hämtningsplattform i din smartphone

- klicka på ”Hämta” när ”MY Renault”-appen har hittats.

När hämtningen är klar visas en ny ikon, ”MY Renault”, i din smartphone. ”MY Renault”-appen är installerad i din smartphone.

Obs: Om du inte har ett ”MY Renault”-konto, se informationen nedan om hur du skapar ett konto.

Skapa ett användarkonto med ”MY Renault”-appen.

Om du vill använda ”MY Renault”-appen måste du skapa ett användarkonto. Så här gör du:

- Öppna ”MY Renault”-appen i din smartphone.

- Välj ”Gå med” i applikationens huvudmeny.

- Fyll i fälten med den information som krävs för att skapa ett konto och bekräfta sedan genom att välja ”Gå med” längst ned på skärmen.

En bekräftelse visas på din smartphones skärm som en bekräftelse på att kontot har skaptas. Ett bekräftelsemeddelande skickas till den e-postadress du har angett.

Bekräfta och aktivera kontot genom att klicka på länken som visas i e-postmeddelandet med bekräftelsen om att ditt ”MY Renault”-konto har skapats.

Obs: Om ett felmeddelande visas på din smartphones skärm ska du kontrollera att du har fyllt i fälten med de uppgifter som krävs.

Synkronisera ditt MY Renault-konto med din bil.

Om du vill använda den här appen måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet. Mer information finns i avsnittet ”Parkoppling, ta bort en telefon”.

För att kunna använda den ”MY Renault”-applikationen och interagera med bilen måste du synkronisera ”MY Renault”-applikationen med din bil.

Obs! Tjänsterna för bilen måste först ha aktiverats. Se avsnittet ”Aktivera tjänster”.

Öppna ”MY Renault”-appen.

- Logga in på ditt konto.

- Tryck på ”Synkronisera min bil”.

- Klicka på knappen ”Synkronisering” för att parkoppla appen till bilen;

- ”MY Renault”-appen leder dig genom alla steg.

När bilen har lagts till föreslår applikationen automatiskt att du ska synkronisera med den. Du kan utföra den här åtgärden när som helst.

Följ vägledningen i appen för att synkronisera.

Anm.:

- Om du vill synkronisera ”MY Renault”-appen med bilen måste du sitta i bilen med påslaget multimediasystem och bilen ska vara parkerad i ett område där det finns täckning;

- Om ”MY Renault” -appen inte synkroniseras med bilen kan du inte komma åt dina serviceavtal.