Tillbaka till listan

MUSIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn «Musik»

Från huvudmenyn, tryck på «Musik», tryck på genvägen i område A från andra menyer.

Använd den här menyn för att lyssna på musik från en extern källa (USB, AUX osv.). Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet i följande lista:

- ”USB1” (USB-port)

- ”USB2” (USB-port)

- ”Bluetooth®”;

- ”AUX” (Jack).

Ovanstående musikkällor kan variera beroende på utrustningsnivå. Endast de källor som är tillgängliga visas och kan väljas på multimediaskärmen.

Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.

- USB-minnet som används måste vara FAT32-formaterat och ha en minsta kapacitet på 8 GB och en maximal kapacitet på 64 GB.

Uppspelningsläge

B Information om det ljudspår du lyssnar på (låtens titel, artistnamnet, albumtitel och skivomslag, om dessa överförs från källan).

1 Genväg till menyn «Navigation».

2 Genväg till menyn «Telefon».

3 Namn på den ljudkälla som du lyssnar på.

4 Genväg till spellistan ordnad enligt kategori.

5 Längd på uppspelat ljudspår.

6 Åtkomst till snabbmenyn.

7 Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.

8 Åtkomst till aktuell spellista.

9 Kort tryckning: spela upp nästa spår.

Lång tryckning: spola framåt.

10 List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.

11 Pausa/återuppta ljudspåret.

12 Kort tryckning: Gå tillbaka till början på det aktuella spåret.

Andra kort tryckning (mindre än 3 sekunder efter den första korta tryckningen): Spela upp föregående spår.

Tryck och håll: spola tillbaka.

13 Aktivera/inaktivera slumpmässig uppspelning av ljudspår.

14 Uppspelningstid för ljudspår som spelas upp för närvarande.

15 Komma åt ljudkällor.

I menyn «Sök» kan du komma åt spellistor enligt kategori («Spellistor», «Artister», «Album», «Podcasts»).

Anm.: Endast tillgängliga källor kan väljas. Källor som inte är tillgängliga visas inte på skärmen.

Du kan sortera uppspelningen enligt kategori (”Spellistor”, ”Artister”, ”Album”, ”Podcasts”, osv.)

Under läsningen av ett spår kan du:

- komma åt listan över pågående läsning 8,

- Du kommer till nästa spår genom att trycka på knappen 9 eller gör en lång tryckning för att snabbspola framåt i aktuellt spår.

- pausa genom att trycka på 11,

- Du kommer till föregående spår genom att trycka på knappen 12 eller gör en lång tryckning för att spola bakåt i aktuellt spår.

- visa rullningslisten 10 och använd den för att välja musik.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimediaskärmen variera.

Du kan byta musik med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

Läget ”Lista”

Tryck på knappen «Lista» för att komma till aktuell spellista.

Anm.:

- Systemet spelar som standard alla spår.

- Spellistorna som beskrivs ovan varierar beroende på vilken ingångskälla som är ansluten och dess innehåll.

Snabbmeny 6

Från snabbmenyn 6, tryck på ”Ljudinställningar” för att komma åt inställningar för ljudet (bas, balans, volym/uppspelningshastighet osv.).

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

ANVÄNDA MUSIKFUNKTIONEN

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.