Tillbaka till listan

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meny ”MULTI-SENSE

I huvudmenyn trycker du på ”Inställningar” och sedan på fliken ”Fordon” för att komma till ”MULTI-SENSE”. Med den här menyn kan du anpassa köregenskaperna för vissa fordonsburna system.

Val av läge

Tillgängliga lägen kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå. I menyn ”MULTI-SENSE” väljer du önskat 1-läge:

- ”My Sense”;

- ”Sport”;

- ”Comfort”;

- ”Race”;

- ”Save”;

- ”Eco”;

-...

Anm.: Det senaste aktiverade läget finns inte kvar i minnet när bilen startas på nytt. Som standard startar bilen om med ”My Sense”-läget aktiverat. För mer information om de här lägena, se bilens instruktionsbok.

Lägeskonfiguration

Tryck på ”Läges konfiguration” 3 för att anpassa de olika parametrarna för följande system i bilen:

- ”Styrning”;

- ”4CONTROL”;

- ”Dämpning”

- ”Klimat”;

- ”Display”;

- ”Design motorljud”;

- ”Omgivningsbelysning”;

-...

Anm.:

- Vissa konfigureringsmenyer för ”MULTI-SENSE” är begränsade beroende på bilens kategori och utrustningsnivå. Menyerna förblir synliga på multimediaskärmen men de är inte tillgängliga. ;

- Du kan också komma åt de olika lägena genom att trycka upprepade gånger på bilens ”MULTI-SENSE”-reglage. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Snabbmeny

I snabbmenyn 2 kan du återställa standardvärdena för det aktuella läget.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

”MULTI-SENSE”-skärm

Beroende på multimediaskärmen kan de olika ”MULTI-SENSE”-lägeskonfigurationerna synas, antingen på en flik på skärmen A eller på flikarna ”Kör” 6 och ”Atmosfär” 13 på skärmen B.

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

Inställningar för körning

På fliken ”Kör” 6 kan du konfigurera följande utrustning:

- ”Dämpning” 4

- ”4CONTROL” 5

- ”Konstant fart” 7

- ”Styrning” 8

- ”Drift” 9

- ”Elektroniskt stabiliseringssystem”

- ”Gaspedal”

-...

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

Omgivningsinställningar

På fliken ”Atmosfär” 13 kan du konfigurera följande utrustning:

- ”Omgivningsbelysning” 10;

- ”Design motorljud” 11;

- ”Klimat” 12;

- ”Massage” 14;

- ”Instrumentbräda” 15.

-...

Anm.: inställningarnas tillgänglighet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

”Dämpning” 4

Använd den här menyn för att komma flera fjädringslägen:

- ”Comfort”;

- ”Regular”;

- ”Sport”.

Beroende på vilket läge som har valts anpassas stötdämparnas spel och styvhet för att få en så bra balans som möjligt mellan en komfortabel och sportig körupplevelse.

”4CONTROL” 5

I den här menyn finns flera elektroniska stabilitetslägen:

- ”Comfort”;

- ”Regular”;

- ”Sport”.

Beroende på vilket läge som har valts anpassas bakhjulsvinkeln i förhållande till framhjulen för att få en så bra balans som möjligt mellan en komfortabel och en sportig körupplevelse.

”Konstant fart” 7

Denna meny har ett ”Konstant fart”-läge.

Om du inte behöver motoreffekt när du kör växlar bilen till frihjulsläge för att optimera bränsleeffektiviteten och dina Driving Eco-prestanda.

Anm.:

- När ”Konstant fart”-läget är aktiverat förblir körhjälpssystemen aktiva.

- Inställningen är endast tillgänglig i bilar med automatväxellåda.

”Styrning” 8

I den här menyn finns flera styrsvarslägen:

- ”Comfort”;

- ”Regular”;

- ”Sport”.

Beroende på vilket läge som har valts kan styrningens känslighet anpassas så att den blir trögare eller mer reaktiv för att få en så bra balans som möjligt mellan en mjuk och korrekt styrupplevelse.

”Elektroniskt stabiliseringssystem”

I den här menyn finns flera elektroniska stabilitetslägen:

- ”Justerat”;

- ”Sport”.

Beroende på vilket läge som har valts jämför systemet den färdväg som föraren har valt med bilens verkliga färdväg och korrigerar sedan detta vid behov genom att påverka bromsningen på vissa hjul och/eller motoreffekten.

”Omgivningsbelysning” 10

Använd den här menyn för att ställa in stämningsbelysningen. För ytterligare information, se avsnittet ”Stämningsbelysning” i bilens instruktionsbok.

”Design motorljud” 11

I den här menyn finns flera motorljudeffekter för kupén:

- ”Comfort”;

- ”Sport”;

- ”Regular”.

Du kan välja en av två ljudnivåer: ”Låg” eller ”Hög”. Om du vill stänga av ljudeffekten ställer du in ljudvolymen på ”OFF”.

”Klimat” 12

I den här menyn kan du välja flera olika driftlägen för luftkonditioneringen:

- ”Eco”;

- ”Regular”.

Beroende på det valda läget får du en optimal balans mellan temperaturkomfort och bränsleekonomi.

Mer information om att anpassa luftkonditioneringen finns, beroende på utrustningsnivå, i avsnittet ”Luftkonditionering” i bilens instruktionsbok.

”Massage” 14

Använd den här menyn för att aktivera multimediasystemets förinställda massagecykel i förarsätet och passagerarsätet.

Om du vill ha mer information om massageprogrammen kan du titta i avsnittet om ”Säten” i bilens instruktionsbok.

”Stil kombiinstrument” 15

Använd den här menyn för att välja bland olika stilar för displayen.

Beroende på vilken stil som har valts visas viss information som:

- Aktuell ljudkälla.

- Kompass.

- Effekt och motorns vridmoment.

- Momentan förbrukning.

- Körriktning.

Sportbil

I menyn MULTI-SENSE finns det ett Race-läge där du kan välja fler inställningar för att ge bilen ett ännu sportigare beteende.

Anm.: Det senaste aktiverade läget finns inte kvar i minnet när bilen startas på nytt. Som standard startar bilen om med ”My Sense”-läget aktiverat. För mer information om de här lägena, se bilens instruktionsbok.

Läge ”Race

Race-läge skapar en äkta sportmiljö i kupén, särskilt för användning på en bana.

Växlingstiderna reduceras, accelerationen och styrningen blir mer lyhörd och avgasljudet framhäver bilens sportighet.

”Race”-läget inaktiverar ESC (elektroniskt stabilitetsprogram) som standard, samt vissa körhjälpmedel som exempelvis:

- aktiv panikbromsning,

- fartbegränsare

- körfältsassistans

- adaptiv farthållare

-...

Lägeskonfiguration

Tryck på ”Inställningar” 16 för att anpassa de olika parametrarna för följande system i bilen:

- ˮ 4Control ˮ ;

- ”Elektronisk stabilitetskontroll”;

- ”Instrumentpanel”;

- ”Klimat”;

- ”Avgasljud”;

- ”Motorljud”;

- ”Gaspedal”;

-...

Anm.:

- Inställningarna kan variera beroende på utrustningsnivå och bilmodell.

- Vissa konfigureringsmenyer för MULTI-SENSE är begränsade beroende på bilens kategori och utrustningsnivå. Menyerna förblir synliga på multimediaskärmen men de är inte tillgängliga.

Snabbmeny

I snabbmenyn 17 kan du återställa standardvärdena för det aktuella läget.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ˮ 4Control ˮ

I den här menyn finns det flera driftlägen:

- ”Regular”;

- ”Sport”;

- ”Race”.

Beroende på vilket läge du har valt varierar bakhjulens vinkel i förhållande till framhjulens vinkel så att du kan få en optimal kompromiss mellan tillgänglighet och prestanda. Styrningen blir lättare, tyngre eller mer lyhörd för att ge dig en optimal kompromiss mellan mjukhet och precision.

”Gaspedal”

I den här menyn kan du välja mellan flera olika lägen för gaspedalens respons:

- ”Save”;

- ”Regular”;

- ”Sport”;

- ”Race”.

Beroende på vilket läge du har valt förändras gaspedalens känslighet.

”Elektroniskt stabiliseringssystem”

I den här menyn finns flera elektroniska stabilitetslägen:

- ”Regular”;

- ”Sport”;

- ”OFF”.

I Sport-läget kör systemet med korrigeringar i sista minuten för att möjliggöra sportigare körning genom att kontrollera bromsningen på vissa hjul och/eller motorkraft. I läget OFF är ESC inaktiverat.

”Drift”

I den här menyn finns flera motorsvarslägen:

- ”Save”;

- ”Regular”;

- ”Sport”;

- ”Race”.

Beroende på vilket läge du väljer kan effekten och motorns vridmoment justeras för att bli mer kännbara och repsonsiva.

”Avgasljud”

(beroende på utrustning)

I den här menyn kan du välja bland flera olika avgasljud:

- ”Regular”;

- ”Sport”;

- ”Race”.

Beroende på land kan avgassystemsljudet omfattas av gällande lokal lagstiftning. För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.

Motorljud

I den här menyn finns flera motorljudeffekter för kupén:

- ”Regular”;

- ˮ Sport ˮ ;

- ˮ Race ˮ.

Du kan välja en av två ljudnivåer: ”Låg” eller ”Hög”. Om du vill stänga av ljudeffekten ställer du in ljudvolymen på ”OFF”.

Hybrid- och elbilar

I MULTI-SENSE-menyn går det att välja: Pure-läge (hybrid- och elbilar), My Sense-läge (endast hybrid) och Sport-läge, som kan användas för att konfigurera utrustningen.

Anm.: Huruvida inställningarna är tillgängliga kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

Läge ”Pure

Pure-läge ger allelektrisk körning. I det här läget används endast den elektriska motorn för att driva bilen. När motorbatteriet är urladdat växlar bilen automatiskt till My Sense-läge och IC-motorn startar. Den maximala hastigheten i Pure-läget är ca 125 km/h.

Du kan komma åt Pure-läget direkt via EV-omkopplaren i bilen.

Läge ”My Sense

My Sense är hybridkörningsläget. Beroende på körning och batterinivån använder det här läget antingen fullständigt elektriskt läge eller en kombination av de två energierna, där motorbatteriet prioriteras.

Beroende på utrustningsnivå kan även IC-motorn starta för att upprätthålla batteriets laddningsnivå.

Läge ”Sport

Sport-läge godkänner ökad motorresponsivitet. Beroende på körstil arbetar både elektrisk- och IC-dragkraft tillsammans för att uppnå bästa prestanda. Pedalens lyhördhet ökas och styrningen är mer robust.

Obs! Vissa funktioner är inaktiverade för att optimera elmotorns prestanda.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.