Tillbaka till listan

LYSSNA PÅ RADION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Radio”

På huvudmenyn trycker du på ”Radio”. Om en radiostation redan spelas trycker du på genvägen i området A på vissa av sidorna i menyerna ”Navigation” och ”Telefon”.

”Radio”-skärm

1 Logotyp för radiostationen som spelas.

2 Namnet på den aktuella radiostationen och frekvensen. Textinformation (artist, låt osv.).

3 Åtkomst till manuell inmatning av önskad frekvens.

4 Indikerar när trafikinformation och stationsspårningsfunktioner aktiveras.

5 HD Radio Live.

6 Minneslagra stationen som spelas i ”Förinställ ningar”.

7 Komma åt snabbmenyn.

8 Gå till nästa eller föregående station.

9 Gå till nästa eller föregående frekvens.

10 Frekvensväljare.

11 Gå tillbaka till föregående skärm.

12 Komma åt menyn med ljudkällor

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

Du kan välja en sparad station, bläddra mellan radiostationer via frekvens eller i listan beroende på läge som valts med knappen på rattreglagen.

Läget ”Frekvens”

Använd det här läget för att välja radiokanaler efter frekvens i det valda frekvensbandet. För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

- Sökning efter frekvens: Sök frekvenser med korta tryckningar på knapparna 9 eller placera markören på väljarraden 10;

- Sökning på station: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på knapparna 8.

Välja frekvensband

Välj FM, AM eller DR (digitalradio) genom att trycka på ”Källor” 12 på multimediaskärmen.

Du kan även välja frekvensband med knappen på rattreglagen.

Lagra en radiostation som förinställd station

Använd den här funktionen om du vill lagra stationen som spelas nu.

I ˮFrekvensˮ-läget, tryck på 6 eller tryck på och håll kvar fingret på logotypen 1 för den aktuella kanalen och välj en placering att spara denna (på någon av de tre sidorna 13) genom att trycka på platsen tills du hör en ljudsignal.

Du kan lagra upp till 27 radiostationer.

Läget ”Lista”

I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en lista som klassificerats i alfabetisk ordning.

Sök snabbt av listan för att kunna bläddra bland stationerna. Radiostationen 14 som du stannade på spelas. Du kan även välja en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.

Om radiostationerna inte använder RDS eller om bilen befinner sig i ett område med dålig radiomottagning, visas inte namnet och logotypen på skärmen. Endast frekvensen visas högst upp i listan.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

Läget ”Förinställ ningar”

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler. Mer information finns i ”Spara förinställning” i det här avsnittet.

Tryck på en av knapparna 15 för att välja den radiostation som du vill lyssna på.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Snabbmeny 7

Använd snabbmenyn 7 i något annat läge för att gå till inställningarna och konfigurera följande radiofunktioner:

- ”Radioinställningar”

- Inställningar för ljudbild

- ”Ljudinställningar”.

För mer information, se kapitel ”Inställningar”.

”Radioinställningar”

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- ”AM”

- ”Radiotext”

- ”Region”

- ”TA/I-Traffic”

- ”Logotyp”

- ”HD-radio”

-...

”AM”

Du kan aktivera/inaktivera visning av AM-vågbandet i listan över ljudkällor 11 genom att trycka på ON eller OFF.

”Radiotext”

(textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel). Aktivera funktionen om du vill se den här informationen.

Obs! Denna information är endast tillgänglig på vissa radiostationer.

”Region”

Frekvensen för en radiostation på ”FM”-bandet kan ändras beroende på det geografiska området. Aktivera den här funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör i en annan region. Ljudanläggningen följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.

När ”Region”-läget är avstängt och signalstyrkan sjunker, växlar radion till en ny frekvens som kan fungera som relä för den station du lyssnade på.

Anm.:

- Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika radiostationsnamn.

- Vissa radioapparater sänds på regionala frekvenser. Se ”Radiostyrd fjärrkontroll

- Med ”Region” aktiverad: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.

- Med ”Region” inaktiverad: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.

TA/I-Traffic

(trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiokanaler på FM-bandet.

Du måste sedan välja frekvensen för den station som sänder trafikinformation. Om en annan ljudkälla spelas (USB, Bluetooth) avbryts denna automatiskt vid trafikinformation.

Inställningar för ljudbild

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- ”Naturlig”;

- ”Live”;

- ”Club”;

- ”Lounge”;

-...

Anm.: Listan med equalizerlägen kan variera beroende på utrustningen.

”Ljudinställningar”

Från den här menyn kan du ställa in följande:

- ”Bas boost”: Använd den här funktionen för att öka/minska basljud.

- ”Bas / Mitt / Diskant”: Använd den här funktionen för att öka/minska basljud, mellanregister och diskant.

- Hastighetsberoende volym: När den här funktionen är aktiverad så anpassas volymen efter bilens hastighet. Du kan ställa in känsligheten eller inaktivera den.

-...

Mer information om tillgängliga inställningar finns i avsnittet om ”Inställningar”.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANVÄNDA RADIOFUNKTIONEN

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.