Tillbaka till listan

KÖRKONTROLLSYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Körassistent”

Från huvudmenyn, tryck på ”Inställningar” och sedan på ”Fordon”-fliken. I den här menyn kan du ställa in körkontrollsystemen.

”Körassistent”-skärm.

1 ”Visningsläge”;

2 ”Trafikmärke”;

3 ”Körfält”;

4 ”Död vinkel”;

5 ”Popup-meny”;

6 ”Tillbaka till föregående sida”;

7 ”Trötthet”;

8 ”Aktiv bromsning” eller ”Avancerad säkerhet”, beroende på fordon”;

9 ”Avstånd framför”.

”Visningsläge”

När du väljer ett läge för visningen 1, kan du välja interaktivt läge 10 eller listläge 11 där du kan visa alla ”Körassistent”.

Välj knappen för det alternativ du vill aktivera eller inaktivera.

Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

”Trafikmärke”

Denna funktion hjälper dig under dina resor och informerar dig om hastighetsgränsen på plats, områden med hög risk och riskområden via:

- ett meddelande på multimediaskärmen och instrumentpanelen

- en ljudsignal.

”Trafikmärkesidentifiering”

Du kan välja vilken information du vill att funktionen ska meddela dig om. Välj ”ON” för att aktivera systemet.

”Varning vid hastighetsöverträdelse”

Funktionen känner av hastighetsöverskridelser och varnar föraren genom att visa en kontrollampa på instrumentpanelen och avge en ljudsignal. Välj ”ONˮ för att aktivera funktionen.

Obs! Du kan inte aktivera ljudvarning om överskriden hastighetsgräns om varningen för överskriden hastighetsgräns är inaktiverad.

”Visa riskområde”

Funktionen varnar föraren via instrumentpanelen när bilen kör in i ett riskområde eller högriskområde. Välj ”ONˮ för att aktivera funktionen.

Obs! Tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa riskområden. Se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

”Varningssignal riskområde”

Denna funktion meddelar föraren via en ljudsignal när bilen kör in i ett riskområde eller ett högriskområde.

Välj ”ON” för att aktivera funktionen.

Obs! Om ”Visa riskområde” är avaktiverad inaktiveras funktionen ”Varningssignal riskområde” automatiskt.

”Trötthet”

Denna funktion upptäcker när föraren reagerar långsammare. Den tar hänsyn till plötsliga och slumpmässiga rattrörelser, frekvensen för varningar vid överskridande av körfil och körning utan paus i mer än två timmar.

Funktionen meddelar föraren via en ljudsignal och ett varningsmeddelande på instrumentpanelen som ber föraren att ta en paus.

Välj ”ONˮ för att aktivera systemet. För ytterligare information, se kapitlet "Trötthetsavkänningsvarning" i bilens instruktionsbok.

”Körfält (Körfältsassistent inställningar)”

Funktionen varnar föraren vid oavsiktligt överskridande av en heldragen eller streckad linje.

Du kan ställa in styrkan på rattvibrationerna (och ljudsignalsvolymen, beroende på utrustningsnivå) och känsligheten hos varningssystemet för överskridande av körfält.

För ytterligare information, se kapitlet ”Körfältsassistans” i bilens instruktionsbok.

”Aktiv bromsning”

”Aktiv bromsning”: funktionen varnar föraren då risk för krock föreligger. Välj ”ON” för att aktivera funktionen. Du kan välja varningskänslighet för ”Aktiv bromsning” efter behov:

- ”Early”;

- ”Standard”;

- ”Late”.

Mer information finns i ”Aktiv bromsning”-avsnittet eller ”Avancerad säkerhet” (beroende på fordon) i bilens instruktionsbok.

”Avancerad säkerhet”

(beroende på utrustning)

Systemet består av följande funktioner:

- ”Aktiv bromsning”;

- ”Körfältsassistans för nödsituationer”: den här funktionen varnar och korrigerar bilens bana om:

- Bilen kör ut på vägrenen;

- Det finns risk för kollision med ett mötande fordon i en intilliggande fil;

- Det finns risk för kollision med ett fordon i döda vinkeln (beroende på utrustning).

För ytterligare information, se avsnittet ”Avancerad säkerhet” i bilens instruktionsbok.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

”Varnare döda vinkeln”

Funktionen varnar föraren om ett annat fordon befinner sig i döda vinkeln. Välj ”ONˮ för att aktivera funktionen. För ytterligare information, se kapitlet ˮVarningssystem för döda vinkelnˮ i bilens instruktionsbok.

”Avstånd framför”

Funktionen varnar föraren om denne ligger för nära ett annat fordon. Välj ”ONˮ för att aktivera funktionen. För ytterligare information, se kapitlet ˮAvståndslarmˮ i bilens instruktionsbok.

Snabbmeny

På snabbmenyn 5 kan du återställa standardinställningarna för menyerna.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.