Tillbaka till listan

KONTAKTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Telefonbok”

På huvudmenyn trycker du på ”Telefon” eller genvägen A på de flesta menyerna. Välj sedan ”Telefonbok” för att komma åt kontakterna i din telefon från multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med ”dual SIM”. Konfigurera telefonen att ge multimediasystemet tillgång till rätt telefonbok i telefonen.

Läget ”Kontakt”

1 Söka efter en kontakt efter namn eller telefonnummer.

2 Söka efter en kontakt i alfabetisk ordning.

3 Telefon ansluten.

4 Snabbmeny.

5 Tillbaka till föregående meny.

6 Lista över kontakter i den anslutna telefonen.

7 Kontakter sparade i favoriter på telefonen.

Hämta telefonlistan

Som standard synkroniseras kontakterna automatiskt vid anslutning av en telefon om handsfreeanslutningen är aktiverad. För ytterligare information, se ”Ansluta/koppla bort en telefon”.

Obs! Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna datadelning på din telefon. Se kapitlet ”Para ihop/ta bort en telefon” samt telefonens instruktionsbok.

Uppdatera listan

Du kan uppdatera dina telefonkontakter manuellt i multimediasystemets kontaktlista via Bluetooth®. Tryck på popup-menyn 4 och sedan på ”Uppdatera lista”.

Sökning efter kontakter

Du kan söka efter en kontakt genom att mata in kontaktens namn eller telefonnummer.

Tryck på förstoringsglaset 1. Mata in en del av numret eller bokstäverna för kontakten.

Tryck på ABC 2. Välj endast en bokstav. Telefonboken visar kontaktlistan från och med den valda bokstaven.

Välj telefonboken

Om två telefoner är anslutna till multimediasystemet samtidigt kan du välja vilken lista med kontakter som ska visas.

Välj telefonen i 3-fältet.

Sekretess

Listan med kontakter för varje telefon lagras inte handsfree-systemets minne.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.