Tillbaka till listan

FOTO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Foto”

Från huvudmenyn, tryck på ”Appar” och därefter på fliken ”Foto”.

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt bilder:

- ”USB1” (USB-port)

- ”USB2” (USB-port).

Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.

- USB-minnet som används måste vara FAT32-formaterat och ha en minsta kapacitet på 8 GB och en maximal kapacitet på 64 GB.

Läsning

Du kan välja att se alla bilder i ett bildspel eller visa en enda bild.

Under läsningen av ett foto kan du:

- Komma åt föregående eller nästa bild genom att svepa snabbt över förhandsvisningsområdet 1;

- Gå över från normalt läge (anpassat) till fullskärmsläge genom att trycka på 3-nyckeln eller genom att klicka i förhandsvisningsområdet 1 två gånger;

- rotera bilden genom att trycka på knappen 5;

- starta bildspelet genom att trycka på knappen 4;

- Tryck på 6 för att återgå till föregående skärm.

Läsning av foton är endast möjlig när bilen står stilla.

Snabbmeny

Utgå från skärmen för kortvisning, tryck på knappen 2 för att:

- Få detaljerad information om bilder (titel, filtyp, datum, plats osv.).

- Ställa in användarprofilfoto och tapet

- komma åt inställningarna.

”Information”

I den här menyn kan du komma åt bildinformation (titel, typ, sökväg, storlek, upplösning).

Anm.: Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla fotoformat.

Välj en profil

I den här menyn kan du ändra profilbild. Bekräfta och spara dina ändringar genom att trycka på ”OK”.

”Inställningar”

I den här menyn kan du komma bildspelsinställningar:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,

- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

Obs! Animeringseffekter i bildspelet är aktiverade som standard.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimediasystemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

HANTERA FOTON

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.