Tillbaka till listan

FJÄRRSTART AV MOTORN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

presentation

Om bilen är utrustad med den här funktionen kan du använda den för att starta motorn via din smartphone för att värma/ventilera kupén och för att varmköra motorn.

Den här funktionen finns tillgänglig i ”MY Renault”-appen som kan laddas ner med din smartphone och som gör att du kan interagera med bilen och få tillgång till information om den.

Om du vill använda den här appen måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet.

Mer information finns i kapitlet ”Parkoppling, ta bort en telefon” och ”MY Renault”-avsnitten.

Första användning

Vid varje begäran om fjärrstart måste du ange PIN som du fick när du skapade ditt MY Renault-konto. För ytterligare information, se avsnittet om ”MY Renault”.

När motorn är igång visar appen den tid som är kvar till slutet av proceduren.

Motorn körs i 10 minuter.

Användningsvillkor

Funktionen fjärrstart av motorn fungerar om:

- växelspaken står i neutralläget på bilar med manuell växellåda eller robotiserad växellåda,

- växelspaken står i läget P på bilar med automatväxellåda,

- motorhuven är stängd

- tändningen är avslagen och det finns inget kort kvar i kortläsaren,

- Alla dörrar och bakluckan är stängda och låsta när du lämnar bilen.

- Vid extrema väderförhållanden kan det hända att den programmerade fjärrstarten av motorn inte fungerar.

När du använder funktionen bör du kontrollera att alla strömförbrukare (t.ex. vindrutetorkare, ytterbelysning, radio, sätesvärmare, rattvärmare osv.) är inaktiverade och att alla tillbehör är bortkopplade innan du lämnar bilen.

Byta PIN-kod

Om du vill byta din PIN-kod följer du dessa steg:

- på bilar som är utrustade med en nyckel med fjärrstyrning ska nyckeln sättas i tändningslåset och vridas till läget ”ONˮ,

- på bilar som är utrustade med ett kort ska ”Start/stopp”-knappen tryckas in i två sekunder utan att pedalerna trycks ned.

Obs! Det är inte nödvändigt att starta motorn för att utföra denna procedur.

- Välj ”Byta PIN-kod” i ”MY Renault”-appen,

- Ange din nya PIN-kod.

- på bilar som är utrustade med en nyckel med fjärrstyrning ska nyckeln vridas till läget ”LOCKˮ;

- på bilar som är utrustade med ett kort ska ”Start/stopp”-knappen tryckas in i två sekunder utan att pedalerna trycks ned.

I 60 sekunder efter att PIN-koden har ändrats (beroende på bilmodell) ska följande åtgärder utföras:

- på bilar som är utrustade med en nyckel med fjärrstyrning ska nyckeln sättas i tändningslåset och vridas till läget ”ON”,

- på bilar som är utrustade med ett kort ska ”Start/stopp”-knappen tryckas in i två sekunder utan att pedalerna trycks ned.

Anm.:

- Mer information om hur nyckeln eller kortet ska användas finns i kapitel 1 i bilens instruktionsbok.

- Ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig varje gång PIN ändras.

- Du behöver inte starta motorn för att utföra den här åtgärden.

Felaktig PIN-kod angavs

När felaktig kod har angivits tre gånger:

- alla försök att starta bilen kommer att avvisas tills bilen har låsts upp med kortet/fjärrkontrollen,

- systemet skickar ett meddelande till din smartphone med en varning om att fjärrstartsfunktionen är inaktiverad.

Obs! Om du vill aktivera fjärrstartsfunktionen igen måste du ändra din PIN-kod.

Specialfunktion på bilar som är utrustade med funktionen.

Det är viktigt att bilen körs i minst 10 minuter mellan varje gång funktionen används. Risk för att motoroljan blir dålig.

Använd inte funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den när:

- bilen står i ett garage eller ett begränsat utrymme.

Risk för förgiftning eller kvävning på grund av avgaser.

- bilen är övertäckt med ett skydd.

Brandfara.

- motorhuven är öppen eller ska öppnas.

Risk för brännskador eller allvarliga skador.

I vissa länder är det enligt lag och/eller gällande bestämmelser inte tillåtet att använda funktionen för fjärrstart av motorn eller programmeringen av den.

Innan du använder den här funktionen måste du ta reda på vilka lagar och/eller bestämmelser som gäller i landet.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen om det finns barn, funktionshindrade personer eller djur i bilen, inte ens en kort stund. De kan utsätta sig själva eller andra personer för risker, till exempel om de startar motorn, använder fönsterhissarna eller låser dörrarna osv. Vid varmt och/eller soligt väder stiger dessutom temperaturen inuti kupén mycket snabbt.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.