Tillbaka till listan

ELBIL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Programmering”

Öppna menyn ”Inställningar” och fliken ”Fordon”, välj menyn ”Programmering” för att konfigurera bilens laddning från ”Laddning” 4, ställa in komforttemperatur på fliken ”Klimatanläggning” 9 eller för att visa alla inställningar på fliken ”Calendar” 12.

Fälten AB och C visar datum, tid och aktiverade program.

Obs! Laddning påbörjas när motorn stängs av om bilen är ansluten till strömförsörjning med behörig åtkomst.

Programmering för laddning

Omedelbar laddning 1

Laddning påbörjas när bilen ansluts till strömförsörjning.

Området A informerar dig om att ”Omedelbar laddning” är aktiverad.

”Postponed charge” 2

Du kan ställa in en starttid för laddning även om bilen är ansluten till strömförsörjning.

Tryck på ”Redigera” 5 för att visa skärmen där du kan ställa in en starttid för laddning.

Ställ in starttiden för laddning och tryck sedan på ”Stäng” för att bekräfta.

Fältet B visar inställd starttid för laddning.

”Program” 3

Du kan spara flera olika laddtider under en vecka.

Programmerade tider visas i fältet C.

Tryck på ”Redigera” 6 för att öppna inställningar för programmering.

Välj den inprogrammerade tiden 7 som du vill ändra för att komma åt inställningarna.

Ställ in starttider 9 och sluttider 10 för laddning, samt vilka dagar 12 dessa tider gäller för. Tryck sedan på ”Stäng” 11.

För att bekräfta, tryck på returknappen 8 efter att ha säkerställt att det önskade programmet är inställt på ˮONˮ.

För att inaktivera ett program trycker du på ”OFFˮ.

Nota:

- När samma tid anges som start- och sluttid sätts laddningstiden till 24 timmar.

- Du kan inte bekräfta en laddningstid innan du har valt en veckodag.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Komfortprogram

På fliken ”Klimatanläggning” 14 kan du aktivera/inaktivera ”Komfortprogram” eller ställa in komforttemperatur och tid.

Programmerade tider visas i området D.

Anm.: Minsta tidsperiod mellan varje program är två timmar.

Tryck på ”Redigera 13” för att öppna komfortinställningarna.

Du kan spara flera ”Komfortprogram”.

Från den här menyn kan du justera temperaturen 15 (beroende på utrustning) och aktivera/inaktivera ”Komfortprogram” som sparats genom att trycka på 16-knappen.

Välj den inprogrammerade tiden 17 som du vill ändra för att komma åt inställningarna.

Obs! Vald temperatur visas på menyn 8.

Kalender

På fliken ”Calendar 18” hittar du en översikt över alla aktiva program för laddning och komforttemperatur.

Om Omedelbar laddning är aktiverad är diagrammet fyllt med färgen för laddning.

Om Uppskjuten laddning är aktiverad visas laddningsfärgen vid starttiden för laddningen.

Tryck på en dag i kalendern för att visa inställningarna.

Menyn ”Energiinfo”

I menyn ”Info” och fliken ”Fordon” kan du komma åt menyn ”Energiinfo” och se bilens energiförbrukning.

Obs! Informationen som visas här kan variera med bilens motor (elmotor eller hybrid).

”Diagram”

På fliken ”Histo 22” kan du se bilens energiförbrukning för de senaste femton minuternas körning i form av en graf.

- Perioder med energiförbrukning;

- Perioder med energiåtervinning som laddar fordonsbatteriet.

Obs! beroende på typ av multimediaskärm kan ytterligare information visas under grafiken.

Tryck på grafiken för att visa information om din energiförbrukning.

Du hittar handboken för multimediasystemet i snabbmenyn 19.

”Lista”

På fliken ”Lista” 21 i multimediasystemet hittar du information om förbrukning för resor sedan den senaste återställningen.

- ”Tillryggalagd vägsträcka i elläge”;

- ”Genomsnittshastighet”;

- ”Genomsnittlig elförbrukning”

- ”Total förbrukning” (av bränsle och/eller el);

- Total energiförbrukning för luftkonditioneringen;

- Total energiåtervinning;

-...

”Flow”

På fliken ”Flow” 20 i multimediasystemet kan du visa ett diagram med bilens energiförbrukning och återvinning.