Tillbaka till listan

DRIVING ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meny”Driving Eco

I huvudmenyn trycker du på ”Info” och sedan på ”Driving Eco” för att komma till följande:

- ”Allmänt”;

- ”Detaljer”;

- ”Träning”.

”Allmänt”

I visningsläget ”Allmänt” 1 kan du visa information om den aktuella resan:

- ”Allmänt resultat”;

- ”Resultatutveckling”;

- ”Avstånd utan bränsleförbrukning”/”Sträcka utan acceleration” (beroende på konfiguration).

”Allmänt resultat”

Den här funktionen visar ditt sammanlagda resultat.

Färdplanen uppdateras utifrån ditt resultat, från 0 till 100.

”Resultatutveckling”

Stapeldiagrammet visar hur ditt resultat utvecklats.

- resultat ovanför den gröna linjen (75%): Eco-körning;

- resultat under orange linje (45%): dynamisk körning.

”Avstånd utan bränsleförbrukning”/”Sträcka utan acceleration”

Den här funktionen visar körd sträcka under färden, utan bränsleförbrukning.

”Detaljer”

I visningsläget ”Detaljer” 2 kan du visa data om aktuell resa:

- ”Allmänt resultat”;

- ”Detaljerade resultat”;

- ”Avstånd utan bränsleförbrukning”/”Sträcka utan acceleration” (beroende på konfiguration).

- ”Eco Trip”-data.

Uppgifter om färden

Informationen som visas beräknas utifrån den senaste resenollställningen:

- körd sträcka;

- medelhastighet,

- genomsnittlig förbrukning.

Beräkning av resultat 3

Antalet stjärnor (10 nivåer) anges i realtid enligt resultat som baseras på:

- acceleration;

- växling,

- föregripande.

Resultattendens 4

Så här placeras pilarna enligt data i realtid:

- Om det nya resultatet är högre än det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen uppåt.

- Om det nya resultatet är lägre än det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen nedåt.

- Om det nya resultatet är lika med det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen vågrätt.

”Träning”

Den här menyn övervakar din körstil och ger dig allmänna råd om ekokörning för att optimera bränsle- eller elförbrukningen (energieffektiva åtgärder och förbrukning, hur man laddar bilen, däcktryck, hur man planerar sin körning osv.).

Du kommer till den här menyn genom att trycka på ”Träning” 6 och läsa anvisningarna noggrant.

Bläddra genom sidorna genom att trycka på ”Allmänt”, ”Acceleration”, ”Växling” och ”Föregripande”.

Anm.: ”Träning” inaktiveras om bilens hastighet överstiger tröskeln för ”Träning”.

Standardtröskelvärdet för ”Träning” är cirka 12 km/h.

Innehållet i ”Träning” är begränsat om sträckan som körts sedan den senaste nollställningen inte är tillräcklig.

Snabbmeny

Använd snabbmenyn 5 för att komma åt följande inställningar:

- ”Ny färd Eco”;

- ”Visa sparade data”

- ”Ta bort historik”;

- ”Visa rapport efter resa”/”Dölj redovisning av körsträcka”.

Påbörja en ny färd

Återställa dina färder genom att trycka på ”Ny färd Eco”. Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta ominitieringen av uppgifterna. Tryck på ”Ja” för att bekräfta eller ”Nej” för att avbryta.

Anm.: Uppgifterna om färden i färddatorn nollställs samtidigt.

Mina favoritkörsträckor

Om du vill visa sparade färder trycker du på ”Visa sparade data”.

I snabbmenyn 7 kan du ”Spara” eller på ”Radera” dina Eco-färder.

Färder klassificeras i följande kategorier:

- ”Hem-arbete”;

- ”Resa”;

- ”Personligt”.

Ta bort resultatutvecklingen

Om du vill återställa resultatet, tryck på 3 och sedan på ”Ta bort historik”. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på ”Ja” för att radera historiken eller på ”Nej” för att avbryta.

Redovisning efter körsträcka

Tryck på ”Visa rapport efter resa” om du vill visa redovisningen i slutet av körsträckan. Tryck på ”Dölj redovisning av körsträcka” för att dölja redovisningen i slutet av färden.

Förändrad förbrukning

Beroende på bil kan informationen i Driving Eco-menyn variera:

- I bilar med förbränningsmotor visar multimediasystemet bränsleförbrukningen 9.

- I elbilar visar multimediasystemet bilens energiförbrukning 10.

- I en hybridbil visar multimediasystemet medelförbrukning av bränsle 9 separat från energiförbrukningen 10.