Tillbaka till listan

DRIFTSTÖRNINGAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System

Beskrivning

Orsak

Lösning

Det visas ingen bild.

Skärmen är i standby-läge.

Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.

Det hörs inget ljud.

Volymen står på lägsta nivå eller på paus.

Höj volymen eller avaktivera pausen.

Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.

Inställningen av balance eller av fader är felaktig.

Justera riktigt ljudets balance eller fader.

Skärmen förblir fryst.

Systemminnet är fullt.

Starta om systemet genom att göra en lång tryckning på knappen start/stopp på multimediasystemet (håll kvar tills systemet startas om).

Navigering

Beskrivning

Orsak

Lösning

Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.

Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.

Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.

Anvisningarna på skärmen eller röstvägledningen motsvarar inte den faktiska vägen.

Kartan är inaktuell.

Hämta uppdateringar från www.myrenault.com.

Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.

Guidningen är inte aktiv.

Den anslutna tjänsten ”Trafiköversikt” är inte aktiv.

Kontrollera om vägledning är aktiverat och om den anslutna tjänsten är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.

Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.

Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.

Röstguidningen är inte tillgänglig.

Navigeringssystemet tar inte med vägkorsningar i beräkningen.

Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.

Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.

Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.

Destinationen känns inte igen av systemet.

Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.

Systemet tar automatiskt fram en omväg.

Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begränsning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.

Inaktivera funktionen ”Omväg” i menyn för trafikinställningar.

Telefon

Beskrivning

Orsak

Lösning

Det hörs inget ljud eller någon signal.

Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet.

Volymen står på lägsta nivå eller på paus.

Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.

Det går inte att ringa ett samtal

Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet.

Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.

Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.

CarPlay eller Android Auto-replikering inte är igång.

Telefonen är inte ansluten eller är inte kompatibel med systemet.

Kontrollera telefonens kompatibilitet med dessa applikationer. Kontrollera att telefonen är korrekt ansluten till systemet.

Röstigenkänning

Beskrivning

Orsak

Lösning

Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.

Röstkommandot som gavs känns inte igen.

Den utsatta taltiden har gått ut.

Röstkommandot störs av en bullrig miljö.

Kontrollera att angivet röstkommandot finns (se kapitlet ”Använda röstkommandot”). Tala under den utsatta taltiden.

Tala i en tyst omgivning.