Tillbaka till listan

DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Däcktryck”

Öppna huvudmenyn, tryck på ”Info” och sedan på ”Fordon”-fliken.

Displayen på instrumentpanelen visar om det är fel på däcktrycket.

Däcktrycksnivå

Från multimediasystemet kan du kontrollera däcktrycket och den procedur du ska följa 2.

Den grafiska framställningen 1 visar däcktrycket i färger:

- Grönt = däcktrycket är korrekt eller oförändrat sedan senaste nollställningen

- Orange = trycket på ett av däcken är för lågt

- Röd = ett av däcken är punkterat eller har mycket lite luft.

Nyinitiering

Med hjälp av den här funktionen kan du utföra en nollställning genom att trycka på ”Set TPW” 3. När nyinitieringen är slutförd visas en bekräftelse på skärmen.

För mer information om däcktrycket, se bilens instruktionsbok.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.