Tillbaka till listan

BACKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Backkamera”

Öppna huvudmenyn, välj ”Inställningar”, ”Fordon”-fliken och sedan ”Parkeringsassistent”. Använd den här menyn för att konfigurera backkameran.

För ytterligare information om backkameran, se bilens instruktionsbok.

Obs! Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).

”Vägledningslinjer”

Du kan aktivera eller inaktivera:

- de fasta vägledningslinjerna 5 som visar avståndet bakom bilen

- de rörliga vägledningslinjerna 4 som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position.

”Bildinställningar”

Du kan ställa in följande parametrar:

- ljusstyrka 1,

- kontrast 2,

- färg 3.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.