Tillbaka till listan

AVISERINGAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Förslag och hänvisningar”

Använd den här menyn för att visa förslag och aviseringar under körning.

Varje avisering informerar dig om händelser baserat på följande kategorier:

- ”Förslag och hänvisningar”;

- ”Navigation”;

- ”Multimedia”;

- ”Telefon”;

- ”Fordon”;

- ”Appar”;

- ”System”;

- ”Annan”.

Tryck på menyn ”Förslag och hänvisningar” 1 för att komma åt listan över mottagna aviseringar.

Du hittar information om antalet aktuella aviseringar i aviseringsområdet.

Du kan få två typer av information:

- ett 2 förslag: information som kan innebära att du behöver vidta en eller flera åtgärder

- en 3-avisering: grundläggande information.

Använd snabbmenyn 4 för att:

- aktivera/inaktivera aviseringarna per kategori

- radera aviseringar.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Välj ett av förslagen 2 för att komma åt detaljerad information:

- förenklad beskrivning 5;

- en bild 6 kopplad till förslaget: t.ex. trafik, system, bil, telefon

- rekommenderad åtgärd 8 som ska vidtas enligt förslaget.

I snabbmenyn 7 kan du ta bort förslaget.