Tillbaka till listan

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”Fordons konfiguration”

I menyn ”Inställningar” väljer du fliken ”Fordon” och sedan ”Fordons konfiguration”.

Via den här menyn kommer du åt följande flikar:

- ”Kör”

- ”Åtkomst”

- ”Torkare/belysn.”

- ”Välkommen”.

För att initiera om alla inställningar, tryck på 1 och sedan på ”Återställ”.

Anm.: Tillgängliga inställningar kan variera beroende på utrustningsnivån.

”Kör”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- ”Frihjul i Eco-läge”

- ”Pipsignal indikerar växelbyte”

- ”Ljudvolym färdriktningsindikator”

- ”Färdriktningsindikator - motorvägsläge”;

-...

”Åtkomst”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- ”Automatisk låsning av dörrarna”

- ”Låsning/upplåsning med nyckelkort”;

- ”Låser upp vid närmande/Låser vid avlägsnande”;

- ”Ljud vid låsning vid avlägsnande”;

- ”Tyst”;

- ”Automatisk omlåsning”;

- ”Låsa upp förardörren”;

-...

Obs! Vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.

”Torkare/belysn.”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- ”Anpassbart helljus”;

- ”Autom. follow me home funktion”

- ”Bakrutetorkare på med backväxel”: bakrutetorkaren aktiveras när backen läggs i.

Anm.: Detta alternativ fungerar endast om vindrutetorkarna är aktiverade.

- ”Automatisk framrutetorkare”

- ”Torka efter tvätt”.

”Välkommen”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- ”Välkommen med ljussignal”

- ”Speglarna fälls ut automatiskt”

- ”Välkommen med ljudsignal”;

- ”Automatisk kupébelysning”;

-...

ANVÄNDARPROFIL - ANPASSA

Även om denna video inte har spelats in med ditt fordon är principen som beskrivs identisk.