Tillbaka till listan

ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ansluta en telefon

En telefon måste parkopplas innan den kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni. För mer information, se kapitlet ”Parkoppling, ta bort en telefon”. Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

Obs! Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du ansluter din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med ”dual SIM”. Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna ansluta till multimediasystemet korrekt.

Manuell anslutning

Öppna ”Telefon”-menyn och sedan popup-menyn ”Lista BT-enheter” för att se listan över parkopplade telefoner.

Välj den telefon och de funktioner som du vill ansluta och kontrollera att Bluetooth® är aktiverat och inställt på ”Synligt”.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.

Automatisk anslutning

När multimediasystemet slås på, söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefonerna med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten. Systemet hämtar automatiskt uppgifterna från den senast anslutna telefonen (rubrik, musik, etc.).

Obs! Vid automatisk anslutning av telefonen till multimediasystemet går det endast att hämta uppgifter (telefonlista, musik, kontakter osv.) om du tidigare har tillåtit datadelning vid parkopplingen av telefonen och multimediasystemet. För mer information, se kapitlet ”Parkoppling, ta bort en telefon”.

Se https://easyconnect.renault.com för en lista med kompatibla telefoner.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Anslut funktionerna

Om du vill komma åt kontaktlistan, musik och internetanslutning i din telefon direkt via multimediasystemet måste du godkänna datadelning från ”Telefon”-menyn och sedan popup-menyn ”Lista BT-enheter” Bluetooth®.

Listan över anslutna telefoner visas.

Välj din telefon i listan som visas och välj sedan vilka av telefonens funktioner som ska anslutas:

- ”Telefon” 1;

- ”Musik” 2;

- ”Hotspot” 3.

Anm.:

- Tillgängligheten för hotspot 3 beror på bilens utrustningsnivå och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.

- Om funktionens ikon är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.

- Vissa telefoner kan tillåta automatisk dataöverföring.

- Vissa telefoner aktiverar endast funktionen ”Musik” om telefonen innehåller minst en musikfil.

Ändra en ansluten telefon

Öppna ”Telefon”-menyn, popup-menyn 4 och sedan ”Lista BT-enheter”:

- inaktivera funktionerna som du vill koppla bort från den telefon som används för närvarande,

- Välj funktionerna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och som visas i enhetslistan.

I menyn ”Inställningar” väljer du System > Enhetshanterare > telefonfunktion som ska anslutas.

Obs! Om du vill ändra en ansluten telefon måste du först parkoppla fler än en telefon.

Ansluta två telefoner

Du kan ansluta funktionen ”Telefon” 1 till två telefoner samtidigt genom att välja telefonen.

När den andra ”Telefon”-funktionen aktiveras 1 frågar multimediasystemet dig om du vill lägga till en andra telefon.

Genom att lägga till en andra telefon får du tillgång till alla funktioner från den identifierade telefonen och möjlighet att ta emot inkommande samtal i båda de anslutna telefonerna samtidigt.

Ifrånkoppling av en telefon

Öppna ”Telefon”-menyn, popup-menyn och sedan ”Lista BT-enheter”:

- inaktivera funktionerna som du vill koppla bort från den telefon som används för närvarande,

- Välj funktionerna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och som visas i enhetslistan.

Dina telefonfunktioner kopplas bort från multimediasystemet när ikonerna är inaktiverade.

I menyn ”Inställningar” väljer du System > Enhetshanterare > telefonfunktion som ska kopplas från.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.