Tillbaka till listan

AKTIVERA TJÄNSTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktivera tjänster

För att bilens uppkopplade tjänster ska fungera (trafikinformation i realtid, sökning efter POI online, fjärrstyrning av bilen från din smartphone osv.) måste du först aktivera dem.

Om du aktiverar tjänsterna kan du även uppdatera systemet och kartorna automatiskt. Se avsnittet ”System- och kartuppdatering”.

Obs! Tjänsterna kan aktiveras tjänstefritt under en specifik period efter att bilen levererats.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Om de uppkopplade tjänsterna ännu inte är aktiverade föreslår multimediasystemet att du skickar aktiveringsbegäran till servern genom att trycka på ”Anslutning”, bekräfta sedan begäran genom att trycka på ”Aktivera” 2.

För ytterligare information, tryck på knappen ”Detaljer” 1.

Anm.: eftersom tjänsterna bara behöver aktiveras en gång, kommer inte ”Anslutning”-reglaget att vara tillgängligt under den tid det tar att aktivera tjänsterna, vilket kan ta upp till 72 timmar.

Datainsamling

För att tjänsterna ska fungera samlar bilen in uppgifter om bilens position och dess driftstatus.

Dessa data kan delas med våra partners och tjänsteleverantörer.

Det handlar om personliga uppgifter.

Multimediasystemet föreslår att du aktiverar datainsamling. Tryck på ”Ja” 4 för att aktivera eller ”Nej” 3 för att inaktivera datainsamling.

När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats ombeds du att aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet.

Välj ”ON” för att aktivera eller ”OFF” för att inaktivera datainsamling, tryck sedan på ”OK” för att bekräfta.

Tillfällig inaktivering av datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska datainsamling ställas in på ”OFF” när fordonet startas.

Du kan när som helst avbryta datainsamling i menyn ”Inställningar” på fliken ”System”, menyn ”Enhetsmanager” på fliken ”Data” eller genom att trycka på ikonen 5 för mottagningsnivå för att gå direkt till menyn ”Data”.

För mer information om ikonen 5 för mottagningsstatus, se avsnittet ”Systeminställningar”.

Tjänsterna inaktiveras, förutom de obligatoriska säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Dataskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Din personliga information kan användas för att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.

- Korrigera felaktig information.

- Ta bort uppgifter som rör dig.

- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.

- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.

- Frysa användningen av dina uppgifter.

Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter, särskilt om de används för försäljningsprospektering eller profilering.

Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.

- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

Förfallodatum för tjänsterna

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perioden har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se stycket ”Köp och förnyelse av tjänster”.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.