Tillbaka till listan

AKTIVERA TJÄNSTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktivera tjänster

För att bilens uppkopplade tjänster ska fungera (trafikinformation i realtid, sökning efter POI online, fjärrstyrning av bilen från din smartphone osv.) måste du först aktivera dem.

Om du aktiverar tjänsterna kan du även uppdatera systemet och kartorna automatiskt. Se avsnittet ”System- och kartuppdatering”.

Obs! Tjänsterna kan aktiveras tjänstefritt under en specifik period efter att bilen levererats.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Om de uppkopplade tjänsterna ännu inte är aktiverade föreslår multimediasystemet att du skickar aktiveringsbegäran till servern genom att trycka på ”Anslutning”, bekräfta sedan begäran genom att trycka på ”Aktivera” 2.

För ytterligare information, tryck på knappen ”Detaljer” 1.

Anm.: eftersom tjänsterna bara behöver aktiveras en gång, kommer inte ”Anslutning”-reglaget att vara tillgängligt under den tid det tar att aktivera tjänsterna, vilket kan ta upp till 72 timmar.

Datainsamling

För att tjänsterna ska fungera samlar bilen in uppgifter om bilens position och dess driftstatus.

Dessa data kan delas med våra partners och tjänsteleverantörer.

Det handlar om personliga uppgifter.

Multimediasystemet föreslår att du aktiverar datainsamling. Tryck på ”Ja” 4 för att aktivera eller ”Nej” 3 för att inaktivera datainsamling.

När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats ombeds du att aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet.

Välj ”ON” för att aktivera eller ”OFF” för att inaktivera datainsamling, tryck sedan på ”OK” för att bekräfta.

Tillfällig inaktivering av datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska datainsamling ställas in på ”OFF” när fordonet startas.

Du kan när som helst avbryta datainsamling i menyn ”Inställningar” på fliken ”System”, menyn ”Enhetsmanager” på fliken ”Data” eller genom att trycka på ikonen 5 för mottagningsnivå för att gå direkt till menyn ”Data”.

För mer information om ikonen 5 för mottagningsstatus, se avsnittet ”Systeminställningar”.

Tjänsterna inaktiveras, förutom de obligatoriska säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Dataskydd

Personlig information samlas in av bilen. Uppgifter behandlas av tillverkaren, medlemmar i dess nätverk och andra enheter inom Renault-gruppen, vars detaljer finns tillgängliga på tillverkarens webbplats i enlighet med gällande lagstiftning.

Din personliga information kan användas för att:

- Hantera inledande interaktioner;

- Hantera affärsrelationer;

- Hantera tjänsterna som tillhandahålls av kundens uppkopplade fordon och anslutna appar i fordonet;

- Genomföra studier och analyser;

- Hantera Renault-gruppens marknadsföringsverksamheter.

Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter, särskilt om de används för försäljningsprospektering eller profilering.

Enligt gällande lagstiftning har kunden rätt till sina personuppgifter: inklusive rätten att få tillgång till, korrigera och radera (glömma) sina uppgifter.

För ytterligare information om villkor för databehandling och förfaranden för kundrättigheter, se Renaults policy för skydd av personuppgifter på tillverkarens webbplats eller beställ en tryckt pappersversion.

Förfallodatum för tjänsterna

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perioden har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se stycket ”Köp och förnyelse av tjänster”.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.